Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot kapteinen og vakthavende styrmann på skipet «Full City» som grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund i Bamble i Telemark i sommer.

Tiltalen omfatter forurensningsloven og skipssikkerhetsloven.

«Full City» grunnstøtte om kvelden 31. juli i fjor, med 1120 kubikkmeter tungolje om bord. Store mengder rant ut fra havaristen og kysten helt sør til Grimstad ble tilsølt med olje.

Les: Frykter oljekatastrofe

Kapteinen på det havarerte skipet ble varslet av Brevik trafikksentral om at skipet var i drift, men det skal ikke ha blitt tatt affære. Ifølge beregninger begynte skipet å drive fra ankerplass klokka 23.50 torsdag og var i drift en drøy halvtime før det gikk på grunn ved Såsteinen klokka 00.23 fredag.

Les: Kapteinen siktet

Det er ikke tatt ut tiltale etter straffeloven § 152b, generalklausulen om miljøkriminalitet, som er ment å skulle fange opp de alvorligste tilfellene av miljøkriminalitet. Årsaken til dette er at saken ikke er ferdig etterforsket vedrørende dette punktet og at saken er forhåndsberammet til 25. januar 2010.

De to tiltalte ble stevnet da de fremdeles befant seg i Norge, til hovedforhandling. Utfordringer ligger i å få forkynt tiltalen for de to tiltalte. Justisdepartementet, med bistand fra den norske ambassaden i Kina og rederiets representant i Norge jobber nå med å forkynne tiltalen.