Gå til sidens hovedinnhold

Full krangel om granskingen

Frp krever nå at Stortinget må få hele ansvaret for granskingen etter flodbølgekatastrofen. Men det setter statsminister Kjell Magne Bondevik seg sterkt imot.

- I en slik situasjon er det regjeringen som utøvende myndighet som har håndtert katastrofen, og når det kommer kritikk, og man er enige om en gransking, så er det fornuftig også for regjeringen at det er Stortinget som gransker. Da unngår man spekulasjoner om bukken og havresekken, sier Frps nestleder Siv Jensen til TV 2 Nettavisen.

Frps gruppestyre besluttet tirsdag å anmode regjeringen om at Stortinget får det endelige ansvaret for å utforme mandatet, oppnevne medlemmer og sette tidsrammene for en uavhengig kommisjon.

Kommisjonen bør avgi sin rapport direkte til Stortinget, mener Frp.

Strid
Dette er stikk i strid med statsminister Kjell Magne Bondeviks uttalelser mandag. Bondevik varslet at regjeringen vil nedsette en uavhengig kommisjon i samarbeid med partiene på Stortinget, men ha hovedansvaret selv.

Kommisjonens gjennomgang og konklusjoner skal legges inn i en Stortingsmelding, der også regjeringen vil komme med sine vurderinger og kommentarer. Deretter skal regjeringens melding behandles i Stortinget.

- Dette ble tatt opp av statsministeren i møtet med de parlamentariske lederne i går, og der var det bred enighet om at regjeringen oppnevner et evalueringsutvalg i samråd med Stortinget. Det var ikke innvendinger fra Frp til dette under møtet, sier statsministerens politiske rådgiver Øistein Mjærum til TV 2 Nettavisen.

Frp benekter enighet
Frps Siv Jensen tilbakeviser at partiets representant på møtet, Morten Høglund, godkjente regjeringens planer.

- Vi opplevde ikke at det ble avklart og forankret i går, sier Jensen til TV 2 Nettavisen.

Men ifølge Mjærum bryter nå Frp enigheten og den politiske freden som ble inngått mellom regjeringspartiene og opposisjonen mandag.

For Frp er det uansett viktig at Stortinget får ansvaret for den uavhengige granskingen, understreker Siv Jensen.

Bjørnetjeneste
Mjærum gjør det allerede nå klart at regjeringen ikke vil bøye av etter det de oppfatter som en helomvendig fra Frp.

- Regjeringen vil forholde seg til den enighet som avtegnet seg under møtet i går, sier Bondeviks politiske rådgiver.

Regjeringen gjør seg selv en bjørnetjeneste hvis den ikke overlater ansvaret for evalueringen til Stortinget, mener Jensen.

- Alle de som er berørte av katastrofen fortjener at man håndterer dette på en måte som ikke gir grunnlag for spekulasjoner om at noen har behov for å fargelegge noe.

Mehamn
Jensen viser til Medhamn-ulykken, der det ble nedsatt to regjeringsoppnevnte granskingskommisjoner. Hun minner om at det ikke ble ro før Stortinget satte igang en uavhegig gransking.

- Vi har endel dårlig erfaring fra tidligere, og det vil være lett å spekulerer i uhildethet hvis regjeringen skal være ansvarlig for granskingen, sier hun.

Hun understreker at Frp ser det som veldig viktig å få til et samarbeid mellom regjeringen og Stortinget.

- Regjeringen bør stoppe opp et lite øyeblikk og se verdien av at man flytter dette over til Stortinget. Det er i forbindelse med tidligere granskinger kommet påstander om at informasjon er holdt tilbake. Jeg er redd det vil kunne skje igjen. Det skaper en veldig vanskelig situasjon for de etterlatte, sier Frps parlamentariske nestleder.

Fremskrittspartiet understreker at granskning først og fremst må bidra til at offentlige myndigheter lærer av egne feil og dermed kan stå bedre rustet til å håndtere eventuelle fremtidige kriser.

- Vi er ikke ute etter at hoder skal rulle, sier Jensen

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken