Gå til sidens hovedinnhold

Fyll tanken nå

Råoljeprisen skal kun én vei: Oppover.

Gå til Nettavisen Motor

Rett før jul kunne bilistene fylle bensin for 8-9 kroner literen flere steder i landet.

I midten av januar i år lå listeprisen for bensin på 11,03 kroner hos Statoil. Hos Shell lå den på 10,83 kroner, og hos YX på 10,99 kroner.

Nå ligger listeprisen for bensin (blyfri 95) på 11,29 kroner hos Shell og YX. Hos Statoil ligger den på 11,43 kroner.

OPEC kutter
Råoljeprisene har sunket drastisk i det siste, fra 147 dollar per fat til rundt 40 dollar per fat før jul.

Men om noen måneder skal prisene igjen stige.

- Det har ikke skjedd så mye med råoljeprisen i det siste. Prisene har variert mellom 40-50 dollar fatet, og nå ligger den på 43,60 dollar, forteller oljeanalytiker i DnB NOR Markets Torbjørn Kjus til Nettavisen.

Annualiserte prissvingninger (volatilitet) målt i prosent viser at svingningene har holdt seg på 78 prosent i denne måneden, mot 130 prosent i januar.

Forventningene om en prisøkning henger sammen med OPECs annonserte kutt i september med 4,3 millioner fat per dag fra og med januar i år.

- OPEC har startet med sine kutt. Kutt i råoljeproduksjonen med 4,2 millioner daglig har de ikke klart enda, og det er ikke uvanlig at kartellet ikke klarer å gjennomføre kuttene så raskt, forteller Kjus.

Han har beregnet at innen mars har OPEC klart å oppfylle 80 prosent av det de har lovet.

- Dette vil føre prisene på råoljen opp, og dette vil vi nok se virkningene av i siste halvdel av 2009, sier Kjus.

Han legger til: - Dersom markedet begynner å tro at OPEC-kuttene vil lede til lagertrekk, kan prisene øke noe allerede før siste halvdel av 2009. Når markedet begynner å tro at OPEC-kuttene vil virke - så vil prisene begynne å respondere allerede før lagrene er nede på kartellets måltall.

Amerikanerne fyller tanken
Bensinmarkedet er mye sterkere enn råoljemarkedet nå. Globalt sett har bensinmarkedet steget selv om oljemarkedet har stått stille.

Dette henger sammen med at i USA har etterspørselen etter bensin økt kraftig i løpet av de siste to ukene. Dette smitter over på det globale markedet.

- Pumpeprisene i USA har falt kraftig, hvor bensinprisen har gått fra rundt 4 dollar per gallon til rundt 1,60 dollar per gallon. Dette er en kraftig prisreduksjon som slår inn på etterspørselen og prisene, forteller Kjus.

Han mener at miljømessig sett hadde det vært en fordel dersom oljeprisene hadde holdt seg høye over en lengre periode, slik at man fikk endret atferd og byttet ut bilparken.

- Bilsalget i USA har falt kraftig men SUV-andelen av nybilsalget har holdt seg på om lag 50%. Det at bilsalget faller påvirker ikke bensinforbruket i nevneverdig grad. Det betyr bare at folk fortsetter å kjøre sine gamle biler som har et høyere bensinforbruk per kjørte mil, sier Kjus.

- Markedet tror på økte priser
Kjørelengden er nå på vei opp, og med dette kommer forventningene om et sterkere bensinmarked.

- Markedet tror på et sterkere bensinmarked nå enn i januar. I maikontrakten for bensin mot råolje lå prisen nede på 1 dollar, nå ligger den på 7,80 dollar, påpeker Kjus.

Kjus tror at oljeprisen vil komme til å holde seg flat i 2-3 måneder til.

- Men når vi nærmer oss andre halvår og virkningene av OPEC-kuttene slår inn, så antar vi at råoljeprisen vil nærme seg 60-70 dollar fatet før året er omme. Grovt sett kan man legge på 40 øre per 10 dollar, så vi vil kanskje få se en pumpepris i slutten av året som ligger 80 øre eller 1 krone høyere enn i dag, sier Kjus.

Politisk ustabilitet
- Geopolitiske faktorer kan også virke inn på prisene, påpeker Kjus.

Blant annet i Nigeria, hvor MEND-gruppen står bak de fleste av angrepene mot oljeselskapene. Hugo Chávez kan nå i teorien styre Venezuela så lenge han vil. Han har hatt en tendens til å sperre de internasjonale oljeselskapene ute og true med å stanse salg av olje.

Iran-konflikten vil også fortsette å ligge og lure i bakgrunnen, med israelske nøkkelpersoner som Benjamin Netanyahu i førersetet.

- Der forhandler de om å danne regjering, og det ser ut til at høyrekreftene der kan komme til å tilspisse konflikten med å argumentere for bombing av iranske kjernekraftfasiliteter. Dersom noe slikt skjer - vil oljeprisene eksplodere, sier Kjus.

Det siste fra Nettavisen Motor:

Dette er for dyrt for Norge

Slutten for verdens største bilprodusent?

Kan det bli lekrere?

Kommentarer til denne saken