Gå til sidens hovedinnhold

Fyllekjørte etter 12 halvlitere

Nordlendingen slapp unna med samfunnsstraff.

(Tidens Krav): Etter å ha drukket 12 halvlitersbokser med øl, satte nordmøringen seg i båten for å kjøre hjem. Nå er han dømt til 30 timer med samfunnsstraff.

I tillegg må han betale 3.000 kroner i saksomkostninger. Han må også vente i tre år før han eventuelt anskaffer seg båtførerbevis.

På vei hjem fikk mannen motortrøbbel. Han ringte derfor politiet. Redningsskøyta «Erik Bye» slepte båten til brygga ved domfeltes bolig. Vel hjemme, drakk han enda mer alkohol, selv om han hadde blitt gjort oppmerksom på at politiet var på vei.

Tiltalen gjelder tre forhold. Føring av båt i alkoholpåvirket tilstand, det at han drakk mer alkohol etter at han ble gjort oppmerksom på at saken ville bli etterforsket, og føring av båt med motor større enn 25 hestekrefter uten gyldig båtførerbevis, melder Tidens Krav.

Tiltalte innrømmet alle forhold og sa seg skyldig på alle de tre punktene i tiltalebeslutningen.

Retten legger til grunn av tiltalte hadde en promille på mellom 1,0 og 1,5 da han kjørte hjem. Tiltaltes båt gikk ikke spesielt fort (25 fot med 36 hestekrefter), og det var heller ikke spesielt stor trafikk i området.

Isolert sett skal inntak av alkohol når man vet at det kan bli etterforskning, straffes med ubetinget fengsel. I skjerpende retning bemerker retten også at tiltalte er straffet en rekke ganger tidligere.

– Sett hen til at tiltalte har avgitt uforbeholdne tilståelser, uttrykker anger og forståelse for sine handlinger og at han har tatt tak i sitt alkoholproblem, finner retten at det i denne sak kan reageres med samfunnsstraff, heter det i forbindelse med straffeutmålingen.

Personer som blir tatt for fyllekjøring av bil får derimot ikke tilbud om samfunsstraff.

De 30 timene med samfunnsstraff har en gjennomføringstid på 60 dager. Etter å ha konferert med sin forsvarer, erklærte nordmøringen at han godtok dommen.

Denne saken er levert av Tidens Krav.

Kommentarer til denne saken