Gå til sidens hovedinnhold

Ga blaffen i kjemiske våpen

I 1984 reiste Donald Rumsfelt til Irak for å overbevise myndighetene om at USA gjerne ville styrke båndene til Saddam Hussein til tross for hans bruk av kjemiske våpen.

Utad hadde USA akkurat fordømt Iraks daglige bruk av kjemiske våpen mot kurdere og i krigen mot Iran. Men forholdet til Irak, forretningsinteressene i området og ønsket om å beseire Iran var for viktig til å la irakiske myndigheter tro dette var regjeringens egentlige holdning.

"Prinsippholdning"
Donald Rumsfeld, som i dag er forsvarsminister i USA, ble sendt til Irak på vegne av Reagan-regjeringen for å overbevise Saddam Husseins regime om at den offisielle amerikanske holdningen var en "prinsippholdning". Prinsippene rokket ikke ved USAs ønske om å hindre en iransk seier i krigen og styrke det bilaterale forholdet til Irak, viser tidligere hemmeligstemplede dokumenter som nylig ble offentliggjort.

Som forsvarsminister har Rumsfeld vært et av de ivrigste medlemmene av Bush-regjeringen etter å fjerne Saddams regime, og han har brukt det kjemiske våpenprogrammet som et av de viktigste argumentene.

Hemmelig program
Under Iran-Irak-krigen på 1980-tallet var USA offisielt nøytrale. Men det er nå kjent at det fantes et strengt hemmelig forsvarsprogram som involverte 60 amerikanske tjenestemenn. I all hemmelighet bisto USA Irak med kampplanlegging og utvekslet etterretningsopplysninger som var svært viktige for Irak, skriver New York Times.

Amerikanske myndigheter overvåket dessuten forhandlinger om våpensalg mellom Irak og private, amerikanske produsenter, skriver avisa.

Dokumentene som nå kaster nytt lys over hva som egentlig var Reagan-regjeringens holdning, er offentliggjort av Det nasjonale sikkerhetsarkivet, en privat organisasjon som arbeider for størst mulig offentlighet om amerikansk politikk.

Dokumentene viser hva som var Rumsfelds instrukser da han møtte daværende utenriksminister Tariq Aziz. Rapporten fra selve møtet med Aziz er fortsatt hemmeligstemplet, men Rumsfeldts instrukser var klare: USA ville styrke forholdet til Irak.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?