Problemene for Haga tårner seg opp etter at det er blitt klart at Geir Løndal fikk en raus sluttpakke da han selv ønsket å gå av som kommunikasjonssjef i mars 2007, skriver VG.

Sluttavtalen som avisen har fått tilgang til, viser at departementet ga ham:

* Økonomisk sluttvederlag på 664.800 kroner, som tilsvarer ordinær lønn i ett år, frem til 31. mars 2008.

* Finansiert deltagelse på Norges Handelshøyskoles «Executive MBA i strategisk ledelse», til en anslått verdi av 260.000 kroner.

* 25.000 kroner i bistand til ekstern jobbsøking. 10.000 kroner for å bruke coachen Rolf Olsen.

* Dekning av utgifter til mobiltelefon, godtgjørelse for bredbånd og abonnement på Aftenposten og Dagens Næringsliv i ett år, etter at han sluttet i jobben.

* 10.000 kroner til advokat for å gå gjennom sluttavtalen.

Dobbel lønn
Løndal ble ansatt i et vikariat som strategi- og kommunikasjonsdirektør i Høyres stortingsgruppe 7. desember i fjor, og fikk dermed ytelser tilsvarende dobbel lønn i omtrent fire måneder.

Åslaug Haga som da var kommunalminister sier at det var departementsråden som håndterte avtalen, men at hun ble informert før den ble undertegnet.

- Dette var en meget krevende personalsak, og jeg la til grunn de vurderingene som var gjort, og som jeg var kjent med da den endelige avtalen ble inngått, sier Haga.

SV-kritikk
Frps Carl I. Hagen i kontrollkomiteen på Stortinget, som allerede har reagert sterkt på olje- og energidepartmentet brøt flere relger da de ansette Eli Arnstad som konsulent, reagerer på sluttpakken til Løndal.

- Det var nytt for meg at statens personalpolitikk innebærer at man gir sluttpakker til folk som selv sier de har lyst til å slutte, sier Hagen.

Også SVs Rolf Reikvam, som er medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, synes avtalen er uheldig.

Løndal jobber nå i Høyres stortingsgruppe.