Gå til sidens hovedinnhold

«Gaahl» må i fengsel

«Gaahl», vokalisten i black metal-bandet Gorgoroth, har fått nedsatt straff for vold, men må likevel i fengsel.

I Gulating lagmannsrett er 29-åringen nå dømt til ett år og to måneders fengsel, melder TV 2.

Straffen i tingretten var på halvannet års fengsel.

- Volden i dette tilfellet har karakter av mishandling, het det fra dommen i tingretten i fjor, der «Gaahl» ble dømt til å betale voldsofferet over 100.000 kroner i erstatning, oppreisning og for tapt arbeidsfortjeneste.

Dette beløpet er nå blitt utvidet.

I tillegg til 14 måneders fengsel kom Gulating lagmannsrett til at fornærmede skal tilkjennes nærmere 190.000 kroner i oppreisning og erstatning.

- Jeg skal ofre deg og drikke blodet ditt
Det var i febrauar 2002 at volden fant sted. De to, som ikke kjente hverandre fra før, traff hverandre på et gjestgiveri. Senere på kvelden endte de opp på et nachspiel der det oppstod en krangel mellom de to. Den fornærmede ble ifølge dommen slått, sparket og skallet i hodet flere ganger.

- Jeg skal ofre deg og drikke blodet ditt, ropte han da han angrep meg, sa det 41 år gamle offeret da saken var oppe i tingretten i fjor.

- Etter å ha blitt skamslått, ble han plassert i en stol der volden fortsatte, kombinert med verbale utsagn fra tiltalte. Retten legger til grunn at tiltalte sa han skulle drikke blodet til fornærmede. Retten har ikke tro på at tiltalte hadde tenkt å gjøre det. Utsagnene ble vel heller uttalt for å skape frykt gjennom råheten, heter det i dommen.

- Under enhver omstendighet bærer domfeltes opptreden overfor fornærmede preg av ren avstraffelse, og den gikk langt videre enn det var grunnlag for, heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken