Gå til sidens hovedinnhold

Går til krig mot trygdesnyltere

Storbritannia gir inkassoselskaper frie tøyler.

Britenes statsminister varsler tidenes krafttak mot snyltere i samfunnet og vil avsløre skatte- og trygdebedragerier på minst 10 milliarder kroner årlig.

Tirsdag uttaler han til The Daily Telegraph at nivået på trygdebedragerier i Storbritannia er «helt hinsides» og at tiltakene som skal bekjempe trygdesvindelen må være kompromissløse.

Eksperter fra landets inkassobyråer skal saumfare landets trygdedatabaser og sjekke alle opplysninger opp mot husholdningenes selvangivelser og kreditthistorikk. De private detektivene skal få dusør for hver trygdesnylter som tas.

Svindler for 52 milliarder kroner årlig
Ifølge Cameron snyltes det årlig for 5,2 milliarder pund (52 milliarder kroner) årlig på velferdsordningene. Hver tredje trygdemottaker blir før eller siden mistenkt for å stjele fra felleskassen.

Myndighetene har allerede leid inn det globale kredittopplysningsbyrået Experian. Experian begynner arbeidet med å avsløre trygdesvindlere på områdene arbeidsledighetstrygd, bostøtte, uførepensjon og alderspensjon innen utgangen av august.

De private aktørene tror selv at de med fri tilgang til de offentlige databasene kan klare å kutte velferdsbudsjettet med minst én milliard pund (10 milliarder kroner). Provisjonen vil ligge på cirka fem prosent av svindelavsløringene. Det betyr at Experian og andre vil tjene om lag 50 millioner pund på detektivoppdraget (500 millioner kroner).

Full kredittsjekk av trygdesøkere
Alle nye trygdesøknader i Storbritannia vil fra nå utløse kredittsjekk av hver enkelt søker. Eksisterende trygdemottakere må også gjennom en full kredittsjekk.

Cameron skal ha sørget for at alle de nye kontrolltiltakene holder seg innenfor rammen av britisk lov.

Foruten opplysninger fra den enkeltes skatteoppgjør skal kontrollselskapene sjekke husholdningsutgifter som strøm, husleie, boliglån, mobiltelefonregninger, betalinger til bredbånds- og kabel-TV-selskaper med mere. Disse opplysningene skal så sammenstilles med hva den enkelte mottar i trygdeoverføringer.

Trygdemottakere som har en livsstil og livsstandard som ikke står i stil med opplysninger på trygdesøknaden vil bli gjenstand for en grundig kontroll. Gruppen som oppgir de er enslige forsørgere er også under lupen.

«Taper» 150.000 sykepleiere
David Cameron forsvarer «operasjon trygdemisbruk» ved å vise til skremmende tall. Det britiske velferdsbudsjetter er på 87 milliarder pund (870 milliarder kroner). Av dette utgjør skatte- og trygdesvindel seks prosent årlig - eller 5,2 milliarder pund (52 milliarder kroner). Feil saksbehandling fra myndighetene koster også penger - omtrent 1,6 milliarder pund (16 milliarder kroner) årlig.

- De enorme kostnadene ved trygdesvindel tilsvarer kostnadene for 200 videregående skoler eller over 150.000 sykepleiere. Dette er fullstendig uholdbart og vi skal nå ha en slutt på det, sier Cameron.

At nye kontrolltiltak kan ha effekt vises av den nye ordningen fra 2008 om at alle som søker uførepensjon må gjennom medisinske tester for å avsløre arbeidsevnen. I ettertid har tre av fire søknader enten blitt avslått eller søker selv har trukket søknaden.

Kommentarer til denne saken