Konsernstyret i Avinor AS har i møte i dag vedtatt utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Gardermoen med basis i konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet 22. desember 2010, skriver Avinor i en melding.

Siden åpningen i oktober 1998 har Oslo Lufthavn Gardermoen hatt sterk trafikkvekst, og har etter 12 års drift en trafikkmengde på omkring 19 millioner passasjerer i året. Per dags dato er den maksimale kapasiteten 23 millioner passasjerer i året.

Gardermoen har med god margin passert den trafikkmengden flyplassen opprinnelig var dimensjonert for, og må derfor utvides og videreutvikles for å sikre et effektivt og samfunnsøkonomisk godt transportsystem for innenriks og utenriks personreiser i Norge.

Fase 1
Det prosjektet som det er gitt klarsignal for nå, Fase 1, omfatter en kapasitetsutvidelse til 28 millioner passasjerer per år. Planene innebærer at Terminalen bygges ut og får en ny pir med plass til flere fly. Terminalen får også ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjeanlegg.

Terminalen vil etter utvidelsen fremstå som ett bygg ved at den nye delen blir en integrert del av eksisterende terminal og får samme karakteristiske takform og volum.

Den nye, utvidede terminalen skal etter planen være klar for drift sommeren 2017.

Fase 2
Det er også planlagt en fase 2 av prosjektet. Fase 2 omfatter en videre utvidelse opp til 35 millioner passasjerer per år.

Igangsettelse av fase 2 er avhengig av regjeringens godkjenning. Med de trafikkprognoser som foreligger per i dag forventes det at utbyggingen av fase 2 blir igangsatt omkring 2023.

- Fase 2 er ikke vedtatt. det er inntilvidere bare en plan, sier Nic Nilsen, konstituert konsernsjef i Avinor, til NA24.

Avinor har vurdert 35 millioner passasjerer, passasjertaket i Fase 2, til å være den maksimale trafikkmengden dagens to rullebaner på Oslo Lufthavn Gardermoen kan håndtere.

Totalrammen for et ferdig prosjekt i 2017 er omkring 12,5 milliarder kroner, ifølge Avinor.

Les flere saker på NA24