Gå til sidens hovedinnhold

Gi gass på mandag

Vinteren må ubønnhørlig slippe taket, og du kan øke farten flere steder. Sjekk hvor.

For få år siden bestemte myndighetene seg for å senke fartsgrensen på flere veistrekninger i vinterhalvåret.

Målet med fartsreduksjonen var å redusere antall ulykker på vinteren. Senere har senkede fartsgrenser også vært brukt i miljøhensyn for å redusere mengden svevestøv.

På hovedfartsårene rundt Oslo har miljøfartsgrenser vært brukt, men nå skinner solen igjen fra tidlig morgen til sene kvelden, og salting og strøing er forhåpentligvis en saga blott for denne sesongen.

Her er strekningene som får hevet fartsgrensen igjen.

I region nord er det ingen strekninger med vinterfartsgrense.

I region midt har det vært vinterfartsgrense på riksveg 17 fra Sprova til Sjøåsen mellom Steinkjer og Namsos fra 1. november til 1. april. Der har fartsgrensen vært senket fra 80 til 70 kilometer i timen.

Avdelingsingeniør Gunnar Johnsen ved veikontoret i region midt har ikke gode nok tall til å kunne si om det har hjulpet på antall ulykker.

- Vi har hatt denne fartsgrensen i tre år, og nettopp bestemt at vi vil utvide med et år til så vi kan få et bedre datagrunnlag for å se om det har hatt innvirkning på antall ulykker, sier han.

I region vest har vinterfartsgrense ikke vært i bruk denne vinteren.

I region sør har vinterfartsgrense ikke vært i bruk denne vinteren.

I region øst er det vinterfartsgrense på riksveg 3 i Storelvdal kommune på Hedemarken fra Smedstua til Søkkunda bru fra 15. oktober til 15. april fra 80 til 70 km/t.

I tillegg er det miljøfartsgrense i Oslo på Ring 3 fra Granfoss til Ryen og på riksveg 4 fra Sinsen til Grorud.

«Det er ikke bare farten som får æren for dette. Ny type salt , færre piggdekk og lavere fart er sammen grunnlaget for den bedrede luftkvaliteten»

Gry Larsen i Statens vegvesen

Gode resulteter
Seksjonssjef Marit Liv Solbjørg er svært fornøyd med resultatene av miljøfartsgrensene i Oslo.

- Vi har hatt gode resultater på riksveg 4, med redusert mengde svevestøv, der vi i flere døgn holdt oss under standarden for svevestøv i forurensingsforskriften, sier hun til Nettavisen.

På mandag er det forbudt med piggdekk, og da kan farten økes igjen.

- Vi tar ned skiltene natt til mandag, lover Solbjørg.

Lovlig luft
Overingeniør Gry Larsen i Statens vegvesen region øst, har tallene som viser at bare 23 av dagene i 2006 hadde ulovlig høye verdier ved målestasjonen på Mangklerud langs Ring 3. Dersom det er mer enn 35 døgn med for høye verdier, er det ulovlig høy luftforurensing.

- Dette er første kalenderår at alle de statlige målestasjonene langs riksveinettet i Oslo er innenfor lovlige rammer når det gjelder luftforurensing i forhold til PM10 (målestandarden for svevestøv red.anm.), sier hun.

«Dette er første kalenderår at alle de statlige målestasjonene langs riksveinettet i Oslo er innenfor lovlige rammer når det gjelder luftforurensing»

Gry Larsen i Statens vegvesen

Men miljøfartsgrensen alene ville ikke vært nok.

- Det er ikke bare farten som får æren for dette. Ny type salt , færre piggdekk og lavere fart er sammen grunnlaget for den bedrede luftkvaliteten, sier hun.

Overraskende resultat
Seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) kan opplyse at reduksjonen i kjørefarten på riksveg 4 var nærmere 20 kilometer i timen.

- Meningen med miljøfartsgrensen var jo å finne om dette ville redusere svevestøvet. Det viste seg i praksis at reduksjonen av svevestøv var noe større enn det de teorietiske modellene tilsa at det skulle være, sier Tønnesen til Nettavisen.

Men han er ikke like optimistisk til resultatene for Ring 3.

- For Ring 3 tror jeg ikke det vil få like stor effekt, fordi rundt 30 prosent av døgntrafikken allikevel, uten skilting, går under 60 km/t på grunn av tett trafikk, sier han.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken