Gå til sidens hovedinnhold

Giske-triks kan ramme kronen

Kan føre til at Norge blir én tryggere havn.

I tider med stor usikkerhet og nervøsitet velger mange investorer å sikre verdiene sine så godt de klarer.

I stedet for å plassere pengene med tanke på å få en best mulig avkastning velger noen i stedet å gjemme de unna, sågar med kalkulerte tap, for å sikre at formuene ikke forvitrer. Slike plasseringer som nervøse investorer flokker seg rundt omtales gjerne som trygge havner.

Trygg havn
Da eurokrisen herjet på slutten av fjoråret ble Norge og norske kroner av enkelte trukket frem som en mulig slik havn.

Valutastarteg David Bloom hos HSBC har tidligere uttalt til NA24 at det eneste som forhindrer et massivt oppkjøp av norske kroner er begrenset likviditet. Sammenlignet med Sveits utgjør det norske kronemarkedet vel én fjerdedel.

I tillegg har den sveitsiske sentralbanken satt en fast kurs på sveitsiske franc mot euro, noe som gjør at «de trygge» alternativene minker.

Tok over ansvaret
Men i november bestemte regjeringen å opprette et statlig organ som skal overta ordningen med offentlig støttede eksportkreditter, som til nå har vært administrert av Eksportfinans. Årsaken skyldes at EUs nye kapitalkravdirektiv ville begrense lånegrensen som Eksportfinans kan gi til hver enkelt kunde betraktelig.

Les også: Tapte 26 milliarder på klønete Trond Giske

Eksportfinans vil frem til sommeren administrere en overgangsordning med en økt ramme på 30 milliarder kroner, som da vil bli erstattet av en helstatlig eksportfinansieringsordning.

Som en konsekvens av regjeringens redningsaksjon for norsk eksportfinansiering skal staten nå låne milliarder for å finansiere utlånene.

Låner mye penger
- Etter at den norske stat tok over ansvaret for eksportfinansiering fra Eksporfinans utvides markedet for norske statsobligasjoner kraftig i inneværende år, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen til NA24.

Ifølge Holvik skal Norges Bank hente inn minst 60 milliarder kroner ekstra i 2012 gjennom utstedelse av statsobligasjoner. Ved starten av året hadde Norge vel 416 milliarder i utestående gjeld fordelt på statsobligasjoner og statskasseveksler.

Dette kan dermed bidra til å øke Norges posisjon som trygg havn og føre til at kronen styrker seg.

- Økt likviditet kan føre til at flere får øynene opp for trygge norske statsobligasjoner, sier Holvik.

Analysesjefen for kredittmarkedet hos Swedbank First Securities peker på at rentene nå må betale er rekordlave.

- Ser man bort fra en kort periode i 1949 har det aldri vært lavere rente på obligasjonene, enn det er nå, sier Pål Ringholm til NA24.

Han sier også at etterspørselen etter norske obligasjoner er skyhøy.

- Det her er tross alt et relativt beskjedent beløp. I en verden der norske statspapirer er utsolgt, da Norge har vært en av de trygge havnene i de urolige tider, er ikke dette all verden i forhold til etterspørselen, sier Ringholm.

Kronetrigger
Bloom, som ikke har publisert noen rapporter med tanke på denne økningen, sier at det kan være med på å fyre opp kronekursen.

- Et mer likvid obligasjonsmarked vil være én positiv trigger for kronen, spesielt siden det er staten som utsteder disse obligasjonene, sier han til NA24.

Han peker imidlertid på at årsakene til det økte volumet er viktig.

- Men det er aldri positivt når det skyldes større budsjettunderskudd eller andre problemer. De største obligasjonsmarkedene i verden er Japan, USA og eurosonen og dette skyldes de vedvarende underskuddene. Så det er bra å ha mer likviditet, men det må skyldes de rette årsakene. I Norges tilfelle vil mer utstedelser skape mer likviditet som er kronepositivt. Men ikke gjør det igjen til neste år og året etter det, advarer han.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer

Kommentarer til denne saken