Norsk Hydro ASA varslet søndag at de har underskrevet en avtale med det brasilianske gruveselskapet Vale SA om å kjøpe opp selskapets aluminiumsvirksomhet. Går avtalen i orden, har ikke Hydro bare sikret seg nok av råstoffet bauksitt til sin aluminiumsproduksjon de neste 100 årene. De har også gjort tidenes norske oppkjøp.

Les også: Hydro gjør gigantkjøp i Brasil

Et vederlag på 29 mrd. kroner
Vale - med hovedkontor i Rio de Janeiro - får 1,1 milliarder US dollar i kontanter og nye Hydro-aksjer tilsvarende en andel på 11 prosent av utestående aksjer. Inkludert overtatt gjeld, tilsvarer dette ifølge Hydro et vederlag på 4,9 milliarder US dollar - rundt regnet 30 milliarder norske kroner.

- En god investering
Norsk Hydro planlegger en fullt ut garantert fortrinnsrettsemisjon på 10 milliarder kroner for å finansiere transaksjonen, og her var staten som hovedaksjonær i selskapet på banen samme dag som Brasil-eventyret ble kjent. Næringsminister Trond Giske (Ap) er innstilt på å gå inn med 4,4 milliarder kroner som statens andel i en slik emisjon.

- Hydro vil med transaksjonen kunne styrke sin strategiske posisjon blant annet gjennom å sikre tilgang til råvarer. Hydro er et viktig norsk selskap som er ledende i sin bransje, og vi støtter investeringer som sikrer en fortsatt god industriell utvikling av selskapet. Jeg mener deltakelse i emisjonen vil være en god investering for staten, sier Giske ifølge en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Vil minimum eie 34 prosent
I dag eier staten 43,8 prosent i Norsk Hydro. Giskes forutsetning er at staten minimum skal eie 34 prosent i det nye og storvokste Hydro. Samtidig signaliserer Giske at staten på sikt bør eie opp mot 40 prosent.

Høyre hilser Brasil-handel velkommen
Høyre ser dette som et signal om at de rødgrønne nå aksepterer en lavere statlig eierandel. Til Nettavisen sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner at Ap tidligere har hatt et «nesten religiøst» forhold til statlig eierskap i Hydro. Men også Sanner uttrykker glede over Norsk Hydros planer for å styrke seg på aluminiumsområdet.

- Ja, dette er veldig gledelig, og det sikrer Hydro tilgang på råstoffet bauksitt for lang tid framover, sier Sanner.

- Kursomlegging fra de rødgrønne
Sanner sier avtalen trolig er historisk i norsk sammenheng. Den vil plassere Hydro som et av verdens ledende aluminiumselskap.

- Når Hydro nå får sikker tilgang til det viktige råstoffet bauksitt, vil det bidra til å styrke selskapet i et lengre perspektiv. Det er fornuftig at det også innebærer en reduksjon av statens eierandel i Hydro. Høyre stiller seg positiv til denne kursomleggingen av Stoltenberg II regjeringen, skriver Sanner i en pressemelding.

- Denne avtalen bringer Hydro inn i en ny liga i den globale aluminiumindustrien. Vi er sikret eierskap til bauksitt og alumina i mange tiår framover, noe som gjør oss godt posisjonert for videre vekst. Avtalen bidrar til en vesentlig bedring av Hydros konkurranseposisjon og gjør oss finansielt mer robuste i møte med framtiden, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg ifølge en pressemelding fra selskapet.

Lenke til Hydros pressemelding om aluminiumsoppkjøpet (norsk)

Last ned og les Hydros presentasjon av oppkjøpet her (PDF-versjon, engelsk)