I Norge fastsettes lønnen til sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen av Finansdepartementet.

I Norges Banks årsrapport kommer det frem at Svein Gjedrem hadde en utbetalt lønn på 1.689.964, mens Jan Fredrik Qvigstad hadde en gasje på 1.605.504 kroner. I tillegg betaler staten utgifter som bil, telefon og forsikring anslått til 122.904 og 135.899 kroner.

Dette er imidlertid ikke bare mer enn hva Jens Stoltenberg tjente (1.268.400 kroner), som Kristin Halvorsen, landets tidligere finansminister har ment at bør være nær taket, men det er også atskillig mer enn hva Gjedrems mektigste kollega tjener.

- Ved lønnsfastsettelse av sentralbanksjefsstillingen vurderes stillingens arbeids- og ansvarsområde og hva som er et rimelig nivå for å kunne rekruttere og beholde dyktige personer til stillingen. Det kan også være aktuelt å sammenligne med lønnsnivået for sentralbanksjefer i enkelte andre land det er naturlig å sammenligne med, melder Finansdepartementet til NA24.

Verdens mektigste sentralbanksjef
USAs sentralbank Federal Reserve slapp fredag oversikten over den økonomiske situasjonen til sentralbanksjefen Ben Bernanke. Denne viser at han i fjor hadde en lønn på 199.700 dollar, i underkant av 1,2 millioner kroner etter dagens kurs.

Dette er en mann som siden finanskrisen inntraff har fått enormt med publisitet verden over, og flere høythengende anerkjennelser.

Blant annet ble han i fjor kåret til «Person of the Year» av det amerikanske tidsskriftet Times, og Forbes rangerte han som verdens fjerde mektigste mann, kun slått av presidentene Barack Obama (USA), Hu Jintao (Kina) og Vladimir Putin (Russland).

Les mer og se listen her

Foruten lønnen kommer det også frem at Bernankes formue har steget kraftig i takt med oppgangen i aksjemarkedet.

I 2009 var verdiene hans på mellom 1,2-2,5 millioner dollar, noe som er identisk med hva som ble oppgitt i 2007, men godt over anslaget på mellom 850.000 og 1,9 millioner dollar som ble oppgitt i 2008, ifølge Dow Jones Newswires.

I USA er sentralbanksjefens lønn fastsatt til å være identisk med lønnen til USAs visepresident og statsrådene for de 15 departementene, som utgjør kabinettet.

Knallpensjon
Foruten at Svein Gjedrem tjener bedre enn de øverste folkevalgte har han også en gylden pensjonsavtale av de sjeldne.

Pensjonsordningen hans består av at etter 12 års tjeneste får han full alderspensjon, som utgjør 66,6 prosent av den lønnen som personen som til enhver tid innehar stillingen mottar.

Norges Bank hadde ved utgangen av 2009 pensjonsforpliktelser knyttet til Gjedrem på 11,5 millioner kroner.

Les også: Får én million i pensjon

Til sammenligning utgjør minstepensjonen for enslig pensjonist summen av folketrygdens grunnbeløp (G) og særtillegg etter ordinær sats på 100 % av G. Fra 1. mai i år tilsvarer 1G 75.641 kroner.

Siste sentralbanksjef
Den lukrative ordningen der pensjonen er to tredjedeler av lønnen til den til enhver tid sittende sentralbanksjef avsluttes imidlertid med Svein Gjedrem.

Finansdepartementet fastsatte 25. oktober 2004 en ny pensjonsordning for sentralbanksjefen. Pensjonen etter den nye ordningen skal utgjøre to tredjedeler av den lønnen vedkommende har når stillingen fratres.