Gå til sidens hovedinnhold

- Glad for vannkraftdom

Regjeringspartiene fortviler og Nei til EU raser, mens private kraftverkseiere som Hydro jubler.

Industribedriftene i Norsk Industri jubler over EFTA-dommen kommunalminister og Sp-leder Åslaug Haga kaller «et angrep på norsk suvernitet».

Vil ha lovendring
Nå ber Norsk Industri om at regjeringen endrer konsesjonsloven slik deres representant i Hjemfallsutvalget, Hydro-advokat Kristine Ryssdal og flertallet, gikk inn for.

- Norsk Industri er glad for at domstolen har fastslått at industribedriftene har vært diskriminert som eiere av vannkraftverk. Vi imøteser en endring av industrikonsesjonsloven med målsetting om å likebehandle offentlige og industrielle eiere av vannkraftverk, sier direktør Svein Sundsbø i Norsk Industri ifølge en pressemelding.

- Hjemfall er fortsatt lov
Og mens Sp og Nei til EU raser og vil ha EØS-avtalen opp til ny vurdering, ser ikke Kommunenes Sentralforbund (KS) så mørkt på dommen. De representerer de mange kommunene med kraftverksinteresser, som blir direkte berørt av dommen. KS-direktør Olav Ulleren vil ha en ny hjemfallsordning.

- Det er etter dommen klart at hjemfall som sådan fortsatt er lov, men reglene må ikke virke diskriminerende eller i strid med andre regler i EØS-avtalen, sier Ulleren.

Nå tar han kontakt med regjeringen for å spille inn sine synspunkter på hvordan dette kan gjøres.

- Vi må gå noen runder for å få klarhet i hvordan dette kan utformes, sier han til Nettavisen.

Behandles ulikt
Hjemfallsinstituttet innebærer at konsesjon for erverv av vannfall til kraftproduksjon gjelder for ubestemt tid når konsesjonen gis til offentlig eide foretak. For andre foretak, herunder private og utenlandske foretak, er konsesjonen tidsbegrenset. Det er denne forskjellsbehandlingen som EFTA-domstolen har funnet å være i strid med EØS-avtalen, heter det i en pressemelding fra KS.

Må respektere EØS-reglene
Norge kan selv regulere eiendomsretten, men reglene må respektere EØS-avtalen og reglene om fri kapitalflyt etableringsrett, ifølge KS.

Når Norge forskjellsbehandler offentlig og private eiere har det ifølge EFTA-domstolen en negativ effekt på verdien av private og utenlandske foretaks investeringer i norske vannkraftanlegg. Dommen slår fast at dette er i strid med bestemmelsene om etableringsretten og fri kapitalbevegelse.

KS mener det er mulig å utvikle alternative modeller som ivaretar grunntanken i dagens hjemfallsordning.

Reklame

Best i test påskeegg 2021