Gå til sidens hovedinnhold

Gled deg til selvangivelsen!

Sjekk hvor mange tusen ekstra du får igjen på skatten dersom du har lån.

Om en måneds tid kommer selvangivelsen til å dumpe ned i postkassen din. Hvis du tidligere har gruet deg til å rive av plastfolien og se den nådeløse dommen svart på hvitt, kan du i år ha grunn til å glede deg.

Har du hatt lån i 2007 og betalt renter på dette, får du igjen 28 prosent av disse renteutgiftene fra staten.

Se lenger ned i artikkelen for tabeller over hvor mye ekstra du får igjen.

Det er selvfølgelig ikke noe nytt. Det «nye» er at rentenivået har vært til dels mye høyere i 2007 enn i 2006, og 2005 og 2004 for den saks skyld.

Negativt snudd til noe positivt
I bunn og grunn er dette negativt for deg, i og med at du da totalt sett må betale mer i renter på lånet ditt.

Men de betalte rentene er såkalt «sunk cost», snøen som falt i fjor, penger du allerede har betalt. Og når det først var så galt, kan du nå glede deg over at de ekstra betalte rentene gjør at du får ekstra penger igjen på skatten i år.

Flere tusen kroner tilbake
Det er ikke snakk om småpenger heller. Har du et lån på en million kroner, vil du få igjen rundt 5000 kroner mer på skatten i år enn i fjor. Pengene utbetales i slutten av juni.

I 2006 var den gjennomsnittlige styringsrenten til Norges Bank 2,74 prosent, mens den i fjor var 4,38 prosent.

Det gir en rentedifferanse på 1,64 prosentpoeng. I tillegg økte boliglånsrentene mer enn styringsrenten i 2007, dette blant annet på grunn av finansuroen og den høye pengemarkedsrenten.

Les mer om disse mekanismene i denne artikkelen.

Vanligvis er tommelfingerregelen at bankenes boliglånsrente ligger et prosentpoeng høyere enn styringsrenten, men for 2007 har vi regnet med at denne lå 1,25 prosentpoeng høyere.

Det gir oss en rentedifferanse mellom det du betalte på lånet ditt i 2006 kontra det du betalte i 2007 på 1,89 prosentpoeng. Med 28 prosent rentefradrag på skatten får vi følgende tabell over hvor mye ekstra du får igjen på skatten i 2007 i forhold til 2006.

HTML EMBED
Boliglån Ekstra tilbake 07
250 000 1 323,00
500 000 2 646,00
750 000 3 969,00
1 000 000 5 292,00
1 500 000 7 938,00
2 000 000 10 584,00
3 000 000 15 876,00
4 000 000 21 168,00
Se nederst i artikkelen for forutsetninger.

Inn i fremtiden
Hvis vi ser inn i fremtiden for 2008, ser vi et enda høyere rentenivå enn i fjor. Mange eksperter tror Norges Bank vil øke styringsrenten nok en gang i løpet av året. Hvis de gjør denne økningen allerede på rentemøtet 13. mars og holder renten stille resten av året, vil vi ende opp med en gjennomsnittlig rente på 5,45 prosent i 2008. Med lik rentemargin fra bankenes side blir dermed boliglånsrenten din i snitt 6,70 prosent i år.

Det vil si at du til neste år kommer til å få enda mer igjen på skatten, men det betyr igjen at du i år må betale mer i renter på lånet ditt enn du gjorde i 2007.

Få igjen neste års ekstraskatt allerede i år
Tabellen under viser at du på neste års selvangivelse, det vil si med utgangspunkt i skatten du betaler i år, med et lån på en million kroner kommer til å få igjen 3000 kroner mer enn du vil på årets selvangivelse. Siden renteutgiften din vil være 10.700 kroner høyere i år enn den var i fjor, vil du i løpet av året få det trangere økonomisk. Dette kan du veie litt opp ved å ta ut rentefradraget på neste års selvangivelse allerede nå. I så fall må du få et skattekort fra skatteetaten som trekker deg 3000 kroner mindre i skatt i løpet av 2008.

Her er tabellen med utsiktene for 2008:

HTML EMBED
Boliglån Ekstra tilbake 08 Ekstra renteutgift 08
250 000 749,00 2 675,00
500 000 1 498,00 5 350,00
750 000 2 247,00 8 025,00
1 000 000 2 996,00 10 700,00
1 500 000 4 494,00 16 050,00
2 000 000 5 992,00 21 400,00
3 000 000 8 988,00 32 100,00
4 000 000 11 984,00 42 800,00

Forutsetninger
Begge tabellene tar utgangspunkt i at alle andre faktorer holdes likt fra 2006 til 2007, og 2007 til 2008, og ser utelukkende på effekten av den økte lånerenten. Har du fått lavere eller høyere skattetrekkprosent på lønnen vil du allerede kunne ha tatt ut noe av effekten/ha redusert effekten av renteforandringen på selvangivelsen. Har du fått høyere lønn, men skattet likt, vil du få mindre igjen på selvangivelsen. Men i bunn og grunn vil du uansett få et ekstra beløp tilsvarende tabellene over.

Tabellene tar utgangspunkt i et lån med avdragsfrihet, men er også gjeldende for serielån og annuitetslån. På disse vil effekten bli marginalt mindre, siden man da har betalt ned litt på lånet fra 2006 til 2007, og 2007 til 2008.

Nettavisen har tatt utgangspunkt i et anslag over boliglånsrentene i 2006, 2007 og 2008, men økningen i disse vil ikke skille seg nevneverdig fra andre lånetyper som studielån og billån. Du kan derfor grovt sett bruke det totale lånebeløpet ditt når du ser i tabellene hvor mye ekstra du får igjen på skatten.

Tabellene er utarbeidet med grunnlagstall hentet inn av Pengeforlaget.

Prøv Nettavisens kalkulator for hvor mye skatt du må betale i 2008.

Lurer du allerede nå på skatteoppgjøret i år for 2007? Prøv vår kalkulator her.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Kommentarene under måtte dessverre fjernes.