Gå til sidens hovedinnhold

Global røykelov trådte i kraft i dag

Verdens første globale helsetraktat, den internasjonale konvensjonen mot tobakk, trådte i kraft i dag.

Antirøyk-konvensjonen er signert av 168 land, og ratifisert av 57 av dem. Landene må nå innføre strengere røykelover, melder CNN.

Mange dør
Hvert år dør nesten fem millioner mennesker av sykdommer forårsaket av røyking. Og det antas at tallet vil dobles innen 2020 dersom det ikke blir satt i verk tiltak.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har derfor utarbeidet tobakkskonvensjonen for å tvinge land til å handle. Gro Harlem Brundtland ledet dette arbeidet da hun var leder i WHO.

Trykker advarsel
I de 57 landene som har ratifisert avtalen vil det kun være lov å selge sigaretter med advarsler trykket på pakkene. Innen fem år er de nødt til å ha innført forbud mot tobakksreklame, andre salgsfremmende tiltak, og sponsing. I tillegg landene innføre tiltak mot passiv røyking, noe som i praksis innebærer forbud mot røyking på offentlige steder, melder CNN.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken