Gå til sidens hovedinnhold

God nattesøvn = én krone natten

Sov grisebillig - i fem år.

Tidspunktet for å binde renten er usedvanlig gunstig nå. Fastrentene er nå så lave at de kan konkurrere med bankenes tilbud på flytende rente. Det viser en sjekk NA24 foretok på Finansportalens renteoversikt mandag.

Fastrente like billig som flytende
Som tabellen nederst (og til venstre) i saken viser tilbyr den billigste landsdekkende banken, Fokus Bank, et fastrentelån på fem år til 3,91 prosent. Til sammenligning er beste tilsvarende flytende boligånsrente, også det hos Fokus Bank, 3,8 prosent.

Differansen på 0,11 prosentpoeng er usedvanlig liten og betyr at for lånet i NA24s eksempel (et boliglån på 1,5 millioner kroner, boligverdi to millioner kroner, 25 års nedbetalingstid) er terminbeløpet på fastrentetilbudet til Fokus Bank 7783 kroner. Terminbeløpet for samme lån med billigste flytende rente er 7742 kroner.

1,37 kroner døgnet
Prisen for å sikre lånet i fem år er med andre ord 41 kroner måneden eller litt over én krone døgnet (1,37 kroner). En lav pris for god nattesøvn i fem år takket være den tryggheten fastrente gir.

Den lave prisen for fastrentelån er ikke eneste grunn til at du bør vurdere å binde renten på boliglånet. Uroen i verdensøkonomien har ført til at bankene må betale mer for å hente inn penger i rentemarkedet. Dette er hovedårsaken til at ingen banker har senket de flytende boligånsrentene til tross for at Norges Bank i forrige uke kuttet styringsrenten med hele 0,5 prosentpoeng.

Mer usikkerhet rundt flytende rente
- Et poeng for vurderingen av fast eller flytende rente er opplagt innlånskostnadene for bankene. Hvis risikopåslagene øker i tiden fremover og holder seg høye lenge kan det være et pre for å valge fastrente nå, sier privatøkonomiekspert i ABC PEnger Rune Pedersen til NA24.

Han understreker på motsatt side at det ikke foreligger noen endringer av de prinsipielle sidene med fastrente.

- Det er fortsatt mest sannsynlig at det lønner seg med flytende rente. Ønsker du kontroll velger du fastrente, enten på halvparten eller hele boliglånet, sier Pedersen.

Lite å tape på fastrente-trygghet
Professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole deler Pedersens syn, men anbefaler sterkt fastrente. I et intervju med dn.no peker Johnsen på at det historiske lave fastrentenivået gjør at det er lite penger å tape på å velge fastrente, noe NA24s tall over viser.

Ifølge Johnsen dreier fastrente seg mest om å få kontroll med og ha påregnelighet i egen økonomi.

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN sier følgende til NA24:

- Som Thore Johnsen sier så er det ikke sikkert at det vil være økonomisk gunstig å binde renten, men for mange er likevel dette det klart beste og tryggeste valget. Blant kunder med store lån og høy belåning er det dessverre svært få som velger å ha den ekstra forsikringen som ligger i et fastrentelån. Dette til tross for at slik rentebinding aldri har vært billigere, sier Reite.

Trygghet fremfor lønnsomhet
Spørsmålet bør ikke alltid være hva som er det mest lønnsomme over en lang tidsperiode, men snarere om man har en økonomi som tåler en rask økning i rentekostnader i en kortere periode.

- For de som har stor gjeldsbelastning og ikke velger fastrente så bør de som et minimum legge opp en fast sparing så de er sikker på at de har en buffer dersom rentene skulle øke, sier Reite.

Her er de ti billigste og seks dyreste fastrentelånene for lånet i NA24s låneeksempel.

Kommentarer til denne saken