Etter en sommer med skuffende utviklning i det amerikanske boligmarkedet, er det nå små tegn til bedring.

Torsdag kom det tall som vist at det sist uke var 451.000 søkere på ordinær ledighetstrygd. Det var et fall fra 478.000 uken før.

Det var også bedre enn ventet. Ifølge Briefing.com lå snittforventningen i markedet på 470.000.

Et fireukers glidende snitt av antallet søknader, hvor statistisk støy reduseres, falt 9.250 til 477.750.

Tallene har bidratt til å løfte allerede positive børser litt videre. En snau halvtime etter at tallene kom er Oslo Børs Hovedindeks opp 0,8 prosent til 371 poeng.

Bedre i august
Det var det andre lyspunktet på en uke. Sist fredag viste månedlige tall at sysselsettingen falt med 54.000 personer i august. Fallet var klart mindre enn ventet. Nedgangen preges av at midlertidig ansatte i forbindelse med en folketelling nå er ferdige med jobben.

Sysselsettingen i privat sektor steg derimot med 67.000 i august, også det bedre enn ventet.

Disse lyspunktene kommer etter en klart skuffende sommer i det amerikanske jobbmarkedet. Arbeidsledigheten har bare falt marginalt fra toppen under den mest pessimistiske kriseperioden, og ligger fortsatt så høyt som 9,6 prosent.

Mindre handelsunderskudd
Torsdag kom det også tall som viste at underskuddet på den amerikanske handelsbalansen i juli falt fra 49.8 til 41,8 milliarder dollar. Også det var en større forbedring enn markedet hadde sett for seg.