Gå til sidens hovedinnhold

Godkjenner seg selv

STORTINGET (TV 2 Nettavisen): Statsminister Kjell Magne Bondevik fastslår at UD var en flaskehals under katastrofen, men godkjenner i hovedsak regjeringens håndtering.

- Etter mitt syn har store deler av beredskapsopplegget vårt fungert bra. I løpet av kort tid er et stort antall nordmenn hjulpet hjem fra et kaotisk område langt unna, men store materielle ødeleggelser, sa Bondevik i sin redegjørelse.

Statsministeren kommer dermed den varslede evalueringsutvalget i forkjøpet med å godkjenne regjeringens håndtering av flodfølge-katastrofen.

Samtidig slår han fast at det er «ting som kunne vært gjort bedre».

Strakstiltak
- I ettertid kan vi se at vi burde hatt bedre beredskap og større kapasitet for å håndtere utfordringene knyttet til at et stadig større antall nordmenn befinner seg i utlandet for kortere eller lengre tid, innrømmer Bondevik.

Han finner flaskehalsen i UD så alvorlig at regjeringen straks setter i verk flere tiltak:

  • Det blir etablert to permanente kriseteam. Minst ett av dem skal på 5 timers varsel være på vei til det aktuelle kriseområdet. Teamet skal ha med seg kommunikasjonsutstyr og samarbeide med ambassadene.
  • Utenriksdepartementets krisesenter skal oppgraderes, slik at UD får større kapasitet og blir mer effektiv.
  • Det blir vurdert å etablere et eget nettsted hvor de pårørende kan legge ut opplysninger selv.
  • UD vil åpne et konsulat på Phuket for å kunne ta seg bedre av de mange norske turistene som besøker øya.

Kriseenhet
Mye taler for at det opprettes en egen kriseenhet som skal bistå departementene og ha ansvaret for koordineringen av en krise, sier Bondevik. Regjeringen har fått kritikk for ikke å ha fulgt opp et vedtak i Stortinget om dette. Bondevik understreker at en kriseenhet ikke må svekke departementenes eget ansvar i krisesituasjoner.

Regjeringen kommer tilbake til hvordan en slik kriseenhet skal fungere i den varslede evalueringsrapporten.

I redegjørelsen sier statsministeren at det er viktig å lære av det som gikk galt denne gang, for å kunne forbedre krisehåndteringen i framtiden.

- Jeg skal ikke legge skjul på at arbeidet knyttet til håndteringen av flodbølgekatastrofen har vært svært krevende, innrømmer han.

Senere i dag vil Bondevik ha et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget om sammensettingav evalueringsutvalget, mandat og tidsfrist.

Her kan du lese hele statsministerens redegjørelse

TV 2 Nettavisen følger møtet klokken 17.30.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken