Konsumprisindeksen i Norge økte med 1,7 prosent fra september i fjor til september i år. Det var lavere enn markedets snittforventning, som var 1,9 prosent, ifølge estimater innhentet av nyhetsbyrået TDN Finans.

Vanligvis legger analytikerne mer vekst på den såkalte kjerneinflasjonen (som forkortes KPI-JAE, hvor JAE betyr at den er justert for energipriser og avgiftsendringer).

Denne ble 0,9 prosent i september, mot 1,4 prosent i august.

Her var det jevnt over ventet 1,1 prosent blant makroanalytikerne, så også kjerneinflasjonen var vesentlig lavere enn ventet.

Alt tyder på lav rente
Denne overraskelsen kan leses ut av valutakursene. Kronen svekket seg mot både dollar og euro rett etter at tallene kom. Etter ti minutter kostet en euro 8,11 kroner, mot 8,.09 kroner da tallene kom. Dette reflekterer at lav prisvekst trekker i retning av lav rente, som igjen gjør det mindre lønnsomt å eie norske kroner.

Prisveksten er nå klart lavere enn Norges Bank har lagt til grunn. Sentralbankens prognoser tilsier 1,3 prosent kjerneinflasjon i september.

Dagens tall tyder på at det blir lenge til neste renteheving fra Norges Bank. Det er også konklusjonen i en kommentar fra DnB Nor Markets etter at tallene kom.

- Prisutviklingen er klart svakere enn Norges Bank anslag, noe som også ble trukket fram i sentralbankens pressemelding etter forrige rentemøte. Septembertallet bekrefter dette, og vil være et av bidragene til at rentebanen Norges Bank legger frem i slutten av oktober vil være nedjustert i forhold til den nåværende rentebanen. Vi tror neste renteøkning fra sentralbanken vil komme sommeren 2011. Rentebanen fra junirappporten impliserer en renteøkning rundt årsskiftet, skriver Dnb Nor Markets.

Nordea skriver også at prisveksten var overraskende lav, og at også andre indikatorer den siste tiden enten har vært i tråd med Norges Banks prognoser eller svakere. Nordea opprettholder foreløpig sitt anslag om at neste rentehopp kommer i mai.

27. oktober kommer neste rentemelding samt pengepolitisk rapport, hvor sentralbanken presenterer sine nye prognoser.

Kina-effekten fortsetter
Mot slutten av 2008 og inn i 2009 lå kjerneinflasjonen rundt 3 prosent, men har så falt markant til dagens nivå.

Den største bidragsyteren til den lave prisveksten er, som vanlig, klær og skotøy. Den såkalte «Kina-effekten» er med andre ord ikke blitt borte. Dette betyr at importvarer fra Kina (og etter hvert andre land) bidrar til lav inflasjon over hele verden.

Klær og skotøy steg riktignok i pris fra august til september, på grunn av mindre salg, men sammenlignet med i fjor har prisene i denne kategorien falt 5,7 prosent.