Gå til sidens hovedinnhold

- Grekerne ler hele veien til banken

Det er søkkrike Tyskland som må ta regningen.

«Skylder du banken én million dollar, er det ditt problem. Skylder du banken 100 millioner dollar, er det bankens problem».

Dette berømte sitatet kommer fra den legendariske amerikanske oljemagnaten Jean Paul Getty (1892 – 1976), en av verdens første dollarmilliardærer.

Sitatet illustrerer det problemet Tyskland står overfor i Europa, ifølge investeringsrådgiverne i Norcap.

Tyskland tar regningen
Som det kriserammede Europas eneste store økonomi med solid overskudd, er det Tyskland som må ta regningen for den massive kapitalflukten fra Hellas og Spania.

Paradoksalt nok er det kanskje tyskerne som har mest å tape på at Hellas eventuelt blir skviset ut av EU?

«Innbyggerne i disse landene lukter at banken deres kan være usikker, og flytter selvsagt pengene sine ut av spanske og greske banker og plasserer dem i tyske banker eller i madrassen. Hullet i balansen til de spanske bankene blir således større og større, og for å forhindre at et skred av uttak vil velte hele banksystemet, må en troverdig part steppe inn og garantere for innskuddene», skriver Norcap.

- Et paradoks
Problemet nå er at en statsgaranti for innskuddene utstedt av staten i landene dette gjelder ikke har noen verdi. Hvem skal da tette hullet?

Det paradoksale i det hele er at den som nå finansierer uttakene til grekerne og spanjolene fra greske og spanske banker, er den tyske sentralbanken. Dette skjer via det såkalte Target2-betalingssystemet.

«Kronen på verket er at mens grekere og spanjoler får byttet sine høyst usikre bankinnskudd i relativt sett trygge tyske bankinnskudd, må tyskerne pøse på med tilsvarende nye lån til Hellas og Spania, noe man kan lese ut av Bundesbanks Target2-utestående under», heter det i rapporten.

Pengene går dermed i en runddans.

- En god «deal»
Normalt har de greske bankene gjort opp det utestående fortløpende ved å ta opp lån i markedet, men siden det ikke har vært mulig den siste tiden har utestående vokst.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

«Kronen på verket er at mens grekere og spanjoler får byttet sine høyst usikre bankinnskudd i relativt sett trygge tyske bankinnskudd, må tyskerne pøse på med tilsvarende nye lån til Hellas og Spania, noe man kan lese ut av Bundesbanks Target2-utestående».

Økonomene i Norcap har ikke den store troen på aksjemarkedet. De advarer folk mot å tro på den gamle forestillingen om at man vil få bra avkastning på pengene sine, bare man er langsiktig nok.

5 – 10 års investeringshorisont er ikke nok.

Aksjer ikke som du tror
Den amerikanske professoren Robert Schiller har samlet data for det amerikanske aksjemarkedet 130 år tilbake i tid.

Hans analyse viser at selv med 10 års investeringshorisont, så kan hele 60 prosent av avkastningen din forklares av tilfeldigheter (spekulasjon), mens bare 40 prosent skyldes underliggende forhold knyttet til aksjen, som overskudd og utbytte.

Les rapporten her.

Først når du har en investeringshorisont på 30 år, faller de spekulative elementenes andel av forklaringsvariablene til 30 prosent.

Norcap mener, ikke overraskende, at man ikke bør investere for tungt i aksjemarkedet for tiden.

Tror ikke på eiendom
«Verden er i en situasjon der mye av gjeldsoppbyggingen som har skjedd over en generasjon eller to må avvikles, hvilket medfører at forventningene til økonomisk vekst over en utstrakt periode må reduseres og påvirke aksjemarkedene negativt», skriver Norcap.

Heller ikke eiendom er gull i disse dager. Det pressede lånemarkedet vil påvirke eiendomssektoren negativt:

«Sanering av den lett tilgjengelige kreditten som har flytt rundt eiendomstransaksjonene vil, når støvet legger seg, medføre et høyere yield-krav hos kjøperne og dermed lavere priser på eiendommene».

Obligasjoner, derimot:

«Dette medfører at bankene i liten grad låner ut penger, og følgelig blir en stor del bedrifter presset ut i obligasjonsmarkedet. Denne situasjonen må påregnes å vare minst et par år til. For investorene vil det medføre at man kan høste høye risikopåslag over statsrentene i en utstrakt periode».

Reklame

Slik kan du kjempe om en premiepott på 90 millioner lørdag

Kommentarer til denne saken