Det er selskapet Agramed som nå er i ferd med å få tillatelse fra lokale myndigheter til å starte produksjon av marihuana i Oakland. Avgjørelsen må vedtas en andre gang for å bli endelig.

På resept

Agramed har planer om å ombygge fire tomme industrilokaler for å dyrke marihuana under kunstig belysning.

Det er i dag lov å bruke marihuana i California, om man har fått resept på det fra legen. Føderal lovgiving, derimot, har fortsatt et forbud mot marihuana.

I november skal det avholdes en folkeavstemning om full legalisering. Blir marihuana lovlig, kan det også hjelpe delstaten økonomisk gjennom avgifter.

Skatteinntektene fra medisinsk marihuana er i dag på rundt 200 millioner dollar (1,2 milliarder kroner) i året. Om planten legaliseres, vil det tilføre økonomien flere titalls milliarder dollar. Så lenge det drives skjulte og ulovlige cannabisplantasjer kommer ikke denne næringen California til gode, skriver The Guardian.

Mindre utgifter

Samfunnsøkonomer mener også at legalisering vil ha dobbel økonomisk effekt. Ikke bare vil skatteinntektene kunne øke, i tillegg vil utgiftene til politi, fengselsvesen og rettsapparatet falle. Økonomiprofessor Jeffrey Miron ved Harvard-universitetet mener at en full legalisering i hele USA ville spart samfunnet for 7,7 milliarder dollar i årlige utgifter.

Ifølge Reuters er 44 prosent av alle amerikanere nå for legalisering. Det er en økning fra 31 prosent for bare ti år siden.