Den anerkjente britiske forskeren Stephen Hawking skriver i en ny bok at det er fysikkens lover, og ikke Gud, som skapte universet.

I sin nye bok forsøker Hawking å besvare følgende spørsmål: Trengte universet en skaper?

Og svaret er: Nei, ifølge forfatteren.

- Ettersom det finnes en tyngdekraftlov, så kan og vil universet skape seg selv ut av intet, skriver Hawking i sin nye bok «The Grand Design».

Påstanden utfordrer og provoserer tradisjonelle religiøse forestillinger. Boken blir utgitt i neste uke, og er forfattet i samråd med den amerikanske fysikeren Leonard Mlodinov.

Påstanden strider imot sir Isaac Newtons overbevisning om at universet må ha blitt skapt av Gud, ettersom det ikke kan oppstå fra kaos, skriver The Times, som har fått tak i utkast fra boken.

Hawking går også vekk fra sin egen overbevisning, som han fremmet i boken «A Brief History of Time», om at Gud som skaper ikke er uforenlig med en vitenskapelig tilnærming av universets opprinnelse.

Mindre enestående
Videre skriver Hawking i sin nye bok at det første slaget kom i 1992, da det ble bekreftet at en annen planet gikk i bane rundt en annen stjerne.

- Det gjør sammentreffet av våre planetariske omstendigheter, den heldige kombinasjonen av avstanden mellom solen og jorden og solmasse, langt mindre enestående og undergraver det som bevis på at jorden ble med grundighet konstruert for å behage oss som mennesker, skriver han.

Hawking mener også at det ikke bare eksisterer mange andre planeter, men også andre universer, såkalte multiunivers. Og hvis Guds intensjon var å skape menneskeheten, så ville alle disse fjerntliggende verdenene være overflødige, skriver han.

- Vitenskapen taper
Hawking får imidlertid kritikk av professor George Ellis ved University of Cape Town.

- Mitt største problem med dette, er at denne presentasjonen tilbyr offentligheten et valg hvor en må velge mellom vitenskap og religion. Og mange mennesker vil da si: Ok, jeg velger religion. Og da er det vitenskapen som taper, sier Ellis til The Times.

Ellis er president for International Society for Science and Religion.

Hawking antyder også i boken at filosofi er død som vitenskap. Derimot åpner han for at det eksisterer liv andre steder i universet.

Hawking hadde samme stilling som sir Isaac Newton, Lucasiansk professor i matematikk ved University of Cambridge, fram til han pensjonerte seg i fjor.