Gå til sidens hovedinnhold

Gullalderen i norsk økonomi på hell

Norsk storbank spår at gullalderen for norsk økonomi går mot slutten.

- Oljepengebruken vil bli trappet opp, uansett hvilken regjering vi får etter valget, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til NTB.

Onsdag la han fram Nordea Markets nye makroøkonomiske rapport, der spådommen er at gullalderen Norge har opplevd de siste årene, nå går mot slutten.

- Høyere arbeidsledighet, først og fremst på grunn av lavere fart i bygg- og anleggsbransjen, gjør at regjeringen vil bruke mer oljepenger, sier sjeføkonomen.

Svakere vekst i folks kjøpekraft
Veksten vil bli mer moderat de neste par årene. Oljeinvesteringen vil avta. Boligprisene og boliginvesteringer vil falle. Og de fleste av oss vil oppleve svakere vekst i kjøpekraften enn vi har vennet oss til de siste årene.

Men det ligger ikke an til kollaps i boligmarkedet. Prisfallet vil begrenses til 2-3 prosent i 2014 og 2015, ifølge rapporten.

Vendepunkter
«Vendepunkt» er tittelen Nordea-analytikerne har gitt rapporten, og tittelordet skal leses som flertall.

For også ute i den store verden er endringer i gjære. Samtidig som veksten i Norge antas å avta, vil den ta seg opp i eurosonen, i USA og hos våre nordiske naboer, ifølge sjeføkonom Steinar Juel.

Se video av Juels presentasjon her

Normalisering, tilbakevending til et mer normalt økonomisk verdensbilde, er hovedbildet rapporten tegner.

Et viktig trekk ved dette bildet er at utviklingen dempes også i de framvoksende økonomiene. Kinaboomen dabber av.

Ikke regelbrudd
Men at regjeringen her hjemme ifølge Norden-analytikerne kommer til å bruke mer oljepenger, betyr ikke at handlingsregelen vil bli brutt.

Det er mye å gå på, ifølge Steinar Juel:

Dersom oljepengebruken økes maksimalt innenfor handlingsregelen nå, vil norsk økonomi tilføres en kraftigere stimulans enn den ble tilført under finanskrisen, påpeker han.

Forskjellen mellom dagens oljepengebruk og maksimal bruk innenfor handlingsregelen, tilsvarer 2 prosent av BNP, ifølge Juel.

Så sterk oljepengebruk kommer ingen regjering til åpne for nå, mener han.

– Men politikken kommer til å bli noe mer ekspansiv fordi arbeidsledigheten går opp, sier Juel.

Ikke kollaps eller nedtur
Nordea venter at lønnsveksten fortsatt vil være relativt sterk, kanskje rundt 3,5 prosent, men at deler av den vil bli spist opp av et mer normalt inflasjonsnivå på rundt 2 prosent. Og mest sannsynlig kommer det en liten og forsiktig renteøkning fra sentralbanken neste år, nærmere bestemt første halvår 2014.

– Den norske forbrukeren har god reallønnsvekst, tross alt. Så forbruket kommer til å fortsette å øke, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. (NTB)

Kommentarer til denne saken