Ulstein Group i Ulsteinvik leverte sterke resultater i 2009. Selskapets omsetning var på 3,6 milliarder kroner, mens driftsresultatet havnet på 520,9 millioner kroner.

- Vi er svært glade for å kunne presentere gode resultat i en tid som ellers er utfordrende. Kommersialisering av design- og utstyrspakker, byggingen ved egne og andre verft samt elektro- og kontrollsystem har gitt oss god inntjening de siste årene. Dette gir oss et viktig grunnlag for å halde frem med å bygge et robust konsern, selv om vi og må tilpasse oss en utfordrende marked, skriver konsernsjef Gunvor Ulstein.

Årsaken til de gode resultatene skyldest i hovedsak at en har hatt fokus på leveringspresisjon og kostnadskontroll i alle ledd.

- Vi har en svært solid organisasjon med mye kompetanse som er utviklet over tid. Vi har hatt god prosjektstyring og gjennom dette oppnådd målene som er sett innenfor de viktigaste områda våre, skriver Ulstein.

De siste årene har Ulstein Group investert opp mot 100 millioner kroner per år på forsking, utvikling og innovasjon. Gunvor Ulstein understreker at Ulstein Group skal fortsette å være en pådriver for nyskaping og innovasjon.

Resultat før skatt endte på 518 millioner kroner i fjor, mot 431,1 millioner kroner i samme kvartal året før.