Dagens oppgave for 350.000 nordmenn er klar - bind studielånsrenta før det er for sent. Fristen går ut i lørdag.

Det er det krystallklare rådet fra den økonomen Olav Chen i Storebrands Kapitalforvaltning.

Chen binder
- Ja, jeg mener tiden absolutt er inne for å endelig binde studielånsrente, sier Chen til NA24 og legger til at han selv slår til på fastrentetilbudet før fristens utløp lørdag 12. juni.

- Fastrentetilbudet på fem år fra Lånekassen er nå på det laveste noensinne. Tilbudet på 3,55 prosent er ikke langt over den flytende renten som nå stiger til 3,1 prosent, sier Chen.

- Hvilke andre faktorer tilsier at studierenten bør bindes?

- Fastrentene er nå på et så lavt nivå at det skal godt gjøres at den går ytterligere ned, sier Chen.

Tilbud: Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året

Rett tidspunkt
Han begrunner dette med det kraftige rentefallet på fastrentene, spesielt for femårsrenten som har falt med nesten med 0,7 prosentpoeng siden sist Lånekassen tilbød fastrente.

Bakgrunnen for fallet i norske fastrenter er gjeldsuroen i Sør-Europa og Hellas-frykten. Ifølge Chen har dette ført til kraftig fallende tyske renter, ettersom investorene har flyktet fra PIIGS-landene og til tyske statsobligasjoner, og presset ned rentene.

- Sterke norske statsfinanser og den tette tilknytningen til tyske renter, har gjort at norske renter har falt til de laveste nivåene i manns minne, sier Chen og tillegger at dersom frykten avtar og markedene normaliseres seg er timingen for å binde nå veldig god.

- Men kan ikke fastrenten falle ytterligere?

- Jeg vil påstå at det er lite sannsynlig. Uroen i Europa kan selvfølgelig forverre seg videre, men vi ser nå tegn til normalisering mange steder nå selv om vekstutsiktene i Europa er dårligere, sier Chen.

349.000 bør takke ja
- Tall NA24 har innhentet fra Lånekassen i går viser at kun 1261 kunder har søkt om ett av de tre fastrentetilbudene. Ifølge lånekassen har ytterligere 349.000 kunder muligheten til å binde. Bør de?

- Ja det bør de. Det er min klare anbefaling, sier Chen.

Ikke innfri studielånet
Han har ytterligere et råd til alle med studielån.

- Jeg personlig nedbetaler ned på studielånet på et absolutt minimum og så lenge som mulig. Studielånet er det siste lånet folk bør betale ned på, med tanke på sikkerheten og totaløkonomien, sier Chen.

Lånekunder bør betale ned forbrukslån og boliglån før de innfrir studielånet.

- Skulle man bli arbeidsledig eller ufør, eller komme i en annen vanskelig situasjon, er betingelsene fra Lånekassa absolutt mye greiere, sier Chen.

Bind innen midnatt lørdag
Kunder i Lånekassen kan binde renten på studielånet på 3,162 prosent for tre år, 3,552 prosent for fem år eller 4,426 prosent for ti år. Fristen for å binde er lørdag 12. Juni. Kunder kan benytte Lånekassens nettsider, nærmere bestemt Dine Sider, for å søke om binding.

Ifølge Lånekassen har 350 000 lånekassekunder mulighet til å binde renten denne gangen.

Ny beregningsmetode
Fra 1. juli endrer Lånekassen måten å fastsette renta på. Fra da av vil både den faste renten og den flytende renten bli fastsatt seks ganger i året, mot fire ganger med dagens ordning. Renten vil heretter oppgis med tre desimaler.

- Kundene får heretter anledning til å binde renten mellom 1. og 12. i annenhver måned. Fristen for å binde renten fra 1. juli er altså allerede 12. Juni, sier informasjonssjef i Lånekassen Astrid Mjærum.

De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente. Rundt 85 prosent av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente, mens 15 prosent har fast rente. Den flytende renten er på 3,065 prosent fra 1. juli.

Dagens fastrentesatser er 3,7 prosent for tre år, 4,2 prosent for fem år og 4,8 prosent for ti års bindingstid.

Nye rentesatser annenhver måned
- Med den nye renteordningen vil Lånekassen presentere nye satser for fast og flytende rente annenhver måned. Ny flytende rente som gjelder fra 1. september, vil bli fastsatt i begynnelsen av juli, mens ny fast rente som gjelder fra 1. september, vil bli offentliggjort i begynnelsen av august, forteller Mjærum.

Med den nye renteordningen, vil det være mulig å avbryte fastrenteavtaler i Lånekassen. Denne ordningen trer i kraft fra 1. juli.

- Vilkårene for å bryte fastrentelån er ennå ikke avklart, vi venter ennå på endelig tilbakemelding fra Finansdepartementet, sier Mjærum til NA24.

Få bedre råd med NA24 og Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for NA24 og Nettavisens lesere).