Gå til sidens hovedinnhold

Gyllen fastrentemulighet

Gjeldskrisen i eurosonen og USA gir norske boliglånskunder en gyllen sjanse.

Problemer med statsgjelden i blant annet Irland, Italia og USA gir norske boliglånskunder en uventet sjanse til å binde renten til meget gunstige vilkår.

(Tabellen nederst i artikkelen viser en oppdatert sammenligning av de ti beste boliglånene akkurat nå med henholdsvis flytende- og fastrente)

Flere norske banker har de siste dagene satt ned fastrenten i takt med at det globale finansmarkedet forventer stadig lavere renter på lang sikt. Det har sammenheng med økende usikkerhet overfor statsgjelden i blant annet Italia, Irland og USA. Les mer her.

Norsk rente på vei opp
Samtidig vet vi at den norske styringsrenten er på full fart på vei oppover. Årsaken ligger i at norsk økonomi går så det griner samtidig som det ligger an til mangel på arbeidskraft. Begge faktorene bidrar til høyere norsk styringsrente.

På Norges Banks forrige rentemøte 22. juni minnet visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad om at i en liknende lønnsvekstperiode fra 2006 til 2008 ble styringsrenten satt opp hele 13 ganger i perioden. Sentralbanken ser for seg en rente ved utgangen av 2013 på 4,5 eller 4,75 prosent og ved utgangen av 2014 på nær fem prosent.

Slår dette til vil de beste flytende boliglånsrentene ligge på fra 6,5 prosent og oppover om tre og et halvt år.

Fastrente fristende
Med dette i bakhodet samtidig som vi sjekker Finansportalens oversikt over landets billigste boligån blir konklusjonen at bankenes uventede kutt i fastrentene gjør det veldig fristende å binde boliglånsrenten.

Med utgangspunkt i et boliglån på to millioner kroner med sikkerhet innen 75 prosent ser vi at Fokus Bank topper listen over fastrenter med et tilbud om rentebinding i fem år til 4,47 prosent effektiv rente. Det er altså mer enn to prosent lavere rente enn forventet flytende rente i 2014.

Beste flytende rente akkurat nå har Seljord Sparebank med en effektiv rente på 3,05 prosent. Det er imidlertid et sprang til de neste bankene.

Nordea på fjerdeplass tilbyr en effektiv flytende rente på 3,51 prosent, mens DnB Nor tilbyr 3,54 prosent.

Det betyr at svært mange norske boliglånskunder (kunder i de største bankene) kan binde renten i fem år til en rente som kun er 1,1 til 1,2 prosentpoeng høyere enn den renten de betaler i dag.

Les også: Her er den skjulte rentefellen og Slik gjør blir du din egen fastrentesjef (samtidig som du beholder flytende rente)

Kommentarer til denne saken