Fredag omrokerer statsminister Jens Stoltenberg (Ap) regjeringen - og denne gang står hans egne statsråder for fall og endring.

Statsministerens kontor (SMK) opplyser i en pressemelding at statsministeren presenterer sin nye stall på Slottsplassen klokken 11.15.

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB), Frank Aarebrot, er kritisk til hva de rødgrønne har prestert siste året.

Slik kommenterer Aarebrot Ap-endringene, som ifølge NRK ville finne sted:

- Hadia Tajik (29) blir ny kulturminister
-Tajik er en lysende stjerne som nå overtar regjeringens sjarmøretappe – et departement hvor det bare gjelder å smile, være glad og møte takknemlige kunstnere, påstår Aarebrot.

Han har stor sans for den unge politikeren:

- Hun viser seg som ung, debattsterk og fremstår med sin Rogalands-dialekt og utenlandske aner, som svært sympatisk. Å vise henne frem, tror jeg er veldig lurt.

Tajik er utdannet journalist og jurist, med en mastergrad i menneskerettigheter. Slik presenterer hun seg selv: «Skrivende av legning, politisk av natur og sosialdemokrat etter selvransakelse.»

Hun er født i Norge, med foreldre som innvandret fra Pakistan. Hun er oppvokst i Bjørheimsbygd i Strand i Rogaland.

- Jonas Gahr Støre som ny helseminister:
- I Geneve var Støre toppbyråkrat i verdens helseorganisasjon, noe som neppe kan diskvalifisere ham til jobben, selv om enkelte journalister med korttidshukommelse hevder det.

Han tror Stoltenberg ønsker å vektlegge følgende med endringen:

- Å sette en tung minister inn i den jobben gjøres for å få slutt på at helsedirektører får snakke fritt om saker som ikke er klarert, som i tilfellet med en kreftvaksine som ikke var tillatt i Norge - men som Danmark åpnet for. På det viset havner en statsråd hele tiden bakpå - og vi får en runddans ingen er tjent med, sier Aarebrot.

- Statsrådene fremstår som kommentatorer til direktører. Utnevnelsen av Støre kan være en endring i så måte, understreker professoren.

- Støre styrket som statsminister
- Hvis jeg ble ny helseminister, ville jeg kalt inn helsedirektøren og lederne for helseforetakene første dag på jobb, og gjort det helt klart hvem som skulle uttale seg om hva. Så vi unngår utspill med store politiske implikasjoner.

Aarebrot er ikke i tvil om at Støre med dette har styrket sitt statsministerkandidatur på sikt:

- Men fortsatt mangler han erfaring fra Stortinget, bemerker Aarebrot.

- Rigmor Aasrud må gå!
- Det jeg ser som veldig ufornuftig i dette, er at Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud fredes. Det kan ikke Jens være tjent med, men klokken er ikke 11 ennå, så vi får håpe i det lengste...

- Aasrud fremstår som en som «ikke hadde greie på eget departementet» og ikke kjente til sentrale ansvarsområder – og det går bare ikke an, tordner Aarebrot.

Strøm-Erichsen, Barth Eide, Bjurstrøm, Huitfeldt...
Om øvrige endringer som er ventet, sier professor Frank Aarebrot:

- At helseminister Anne-Grete Hjelle Strøm-Erichsen går tilbake til Forsvarsdepartementet, er helt greit. Der hadde hun ansvar for omstillingen – som har gått bra, så der har hun gode odds, mener Aarebrot.

- At forsvarminister Espen Barth Eide, som kommer fra Nupi, går til Utenriksdepartementet, synes enda mer naturlig.

- Så synes jeg det er fornuftig at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm går – hun klarte å få de statsansatte til å streike, selv om hun hadde med en yrkesgruppe som tilhører Aps kjernevelgere å gjøre. De burde hun ikke provosere.

- At kulturminister Anniken Huitfeldt overtar Arbeidsdepartementet bør bli smidigere enn forgjengeren, da hun er en rendyrket politiker. Huitfeldt styrker seg internt i Ap med denne endringen, mener Aarebrot.

Disse statsrådene vil mest trolig skifte departement og få nye oppgaver:

* Jonas Gahr Støre blir ny helseminister.

* Anne-Grete Strøm-Erichsen går fra helseministerrollen over til å bli forsvarsminister.

* Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm går ut av regjeringen og Anniken Huitfeldt blir ny arbeidsminister.

* Statssekretær Hadia Tajik blir kulturminister etter Anniken Huitfeldt.

* Espen Barth Eide går fra forsvarsminister til Utenriksminister.

HTML EMBED