Fransk kraftkrevende industri har gode erfaringer med å gå sammen om å kjøpe kraft gjennom et innkjøpskonsortium.

– Nå vil vi finne ut om det er interesse for en slik innkjøpsordning blant norske kraftkrevende bedrifter, sier Åslaug Haga (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mandag har Haga sammen med næringsminister Dag Terje Andersen invitert representanter fra kraftkrevende bedrifter, fagbevegelsen og noen kraftprodusenter for å diskutere tiltak som kan utgjøre et såkalt industrikraftregime. Energiministeren hadde bransjen nylig med på studietur i Europa, og nå er øynene spesielt rettet mot den franske modellen.

Ikke mer «katolsk»
– Den franske innkjøpsordningen er interessant, selv om konkurransemyndighetene i EU nå har satt søkelyset på ordningen. Men vi i Norge kan da ikke være med katolsk enn paven, sier EU-motstanderen Haga litt spøkefullt – men også med alvor i stemmen.

– Konsortium-tenkningen vil i tilfelle ha et langsiktig perspektiv over seg, men prosessen må settes i gang nå hvis bransjen ønsker en slik løsning. Det er noen forskjeller på det franske og norske energimarkedet, men det er også såpass mye som er likt at et konsortium bør kunne fungere i Norge. Vi har jo et liberalisert marked med flere selgere av kraft, sier Haga.

Hun understreker at ordningen med myndighetsbestemte og subsidierte kraftpriser for industrien nå går ut på dato og ikke lenger er lovlig i forhold til EUs regelverk.

Har muligheter
– Men vi har kartlagt hvilket handlingsrom Norge fortsatt har, sier hun.

Haga skisserte i vinter åtte punkter for et nytt industrikraftregime.

– Disse tiltakene jobber nå ulike departementer videre med, og regjeringen vil fremme våre forslag når statsbudsjettet for neste år legges fram i oktober. Regjeringen mener det et grunnlag for at kraftkrevende industri fortsatt skal være en viktig næring for Norge i årene framover, sier energiministeren.

Haga peker spesielt på at det er aktuelt å redusere nettleien for industribedrifter og bedre avskrivningssatsene for kraftkrevende industri.