OSLO TINGRETT (Nettavisen): Den tidligere partilederen og visepresident i Stortinget, Carl I. Hagen, vitnet tirsdag i pensjonssaken i Oslo tingrett.

Hagen sa i retten at håndhevelsen i Stortingets pensjonsordning var svært mangelfull, og at kontrollordningene var svært dårlige. Hagen sa at han burde ha satt seg bedre inn i ordningen da han ble visepresident i Stortinget.

Men Hagen sa også at han som andre representanter tok det for gitt at denne loven fungerte godt nok, og at Stortingets interne anliggender ikke var tema som representantene engasjerte seg mye i.

Trodde det var i orden
- Jeg forutsatte at det var i orden, men det var en forutsetning som det viste seg ikke å være dekning for, sa Hagen i retten. Hagen sa at hele Stortinget, og spesielt de som satt i pensjonsutvalget, burde ha sørget for at loven, og håndhevelsen av den, ble bedre.

- Her har alle et kollektivt ansvar. Vi skulle stilt spørsmål og undersøkt mer. Jeg ble forbauset over hvordan Stortingets administrasjon lot dette være noe for Stortingets pensjonsstyre og dens sekretær, og at de ikke blandet seg inn, sa Hagen.

- Når vi ser dette i ettertid, så er det klart at når loven ble laget var det altfor lite fokus på håndhevelse.

- Riksrevisjonen er irrelevant
Hagen var krystallklar på at Riksrevisjonens tolkning av loven om stortingspensjon er helt irrelevant når saken nå behandles i retten.

De tiltalte Anders Talleraas og Magnus Stangeland har i retten hele tiden poengtert at de fulgte de retningslinjene som ble gitt av Stortingets pensjonsstyre og dens sekretær.

At tolkningen av regelverket hadde vært svært liberal sa også Gro Harlem Brundtland da hun vitnet i rettssaken sist uke.

Les: – Hun sa at det ikke var noen grunn til å betale tilbake

Det var først etter at Riksrevisjonen undersøkte representantenes pensjonsordning at Økokrim startet etterforskning av stortingsrepresentanter som Riksrevisjonen mente hadde fått urettmessig pensjon etter 75-årsregelen. Blant disse representantene var Talleraas og Stangeland, samt Kjell Magne Bondevik som skal vitne i retten senere tirsdag. Straffesaken mot Bondevik ble henlagt.

Styrets lovtolkning som gjelder
Hagen gjorde det klart i retten at det ikke er Riksrevisjonens vurdering som skal ligge til grunn når domstolen skal avgjøre om representantene har brutt loven eller ikke.

– Det var pensjonsstyret som administrerer loven og det er administrasjonsstyret som tolker i tvilstilfeller. Ingen kunne i sin villeste fantasi tenke på å gå til andre enn pensjonsstyret for å få en avklaring, sa Hagen og la til.

– At Riksrevisjonen har en annen holdning er helt irrelevant.

Hagen sa at Talleraas og Stangeland ikke kunne gjøre annet enn å følge de lovtolkningene de fikk fra pensjonsstyret eller dens sekretær.

– Må ta kollektivt ansvar
– Det er den eneste fremgangsmåten, men jeg skjønner at Stangeland og Talleraas ikke fikk nedfelt dette skriftlig, og det burde de jo fått, men er var det mye saksbehandlingsfeil og mye muntlighet, sa Hagen.