Som Nettavisen skrev tidligere tirsdag blir nå prisene på mange hundre matvarer skrudd opp. Direktør for Corporate Affairs hos Orkla Brands, Håkon Mageli, oppga at den viktigste årsaken til dette var en enorm økning i råvareprisen internasjonalt.

Orkla Brands sier også at det er et internasjonalt press oppover på emballasje og forpakninger, dette som følge av råvarebasert prisoppgang.

Gerald Jones flyttet til Norge fra England for seks år siden og mener matvarekjedene er grådige og tjener enormt mye penger allerede.

- Hagen er en av Norges grådigste menn og han og flere andre i hans posisjon tjener milliarder i året. De bruker den minste unnskyldning for å heve prisene og gjør lite for å bedre situasjonen for folk flest, sier Jones.

Stein Erik Hagen er en av Norges rikeste menn og styreleder i selskapet Orkla ASA. Han er mest kjent som Rimi-Hagen på grunn av hans tidligere eierskap i matvarekjeden Rimi.

«Legal robbery»
Gerald Jones sammenligner tilstandene med hans eget hjemland hvor han mener det er mye verre enn i Norge.

- I England kaller vi det for «legal robbery». Matvarekjedene «raner» kundene, men kundene blir satt bak lås og slå hvis de prøver på noe lignende, fortsetter han.

Jones har også lagt merke til at det er stor forskjell på både kjøpekraft og priser øst og vest i hovedstaden.

- Det er mye billigere her i øst enn i vest. Vi kunder må tenke oss om hva vi kjøper, mener han.

- Mer penger til bøndene
Anders Slaatsveen synes matvareprisene bør bli dyrere, slik at mer penger kan gå til bøndene.

- Jeg synes mer av pengene burde gå til bøndene og mindre til matvarekjedene. I dette landet vil vi gjerne ha kulturlandskap, men bryr oss lite om å støtte jordbruket, forteller han.

- Mer mangfold
Lisa Bernhoft-Sjødin sier hun ikke vil få problemer med økte matvarepriser, men påpeker at samfunnet burde følge opp situasjonen bedre på dette området.

- For min egen del vil ikke dette få de store konsekvensene, men det er klart at man bør tenke mer på de som sliter med å få endene til og møtes, istedenfor å krangle om hvem som har ansvaret for de høye prisene. På en annen side vil kanskje økte priser føre til større mangfold og konkurranse, sier hun.

Sterke reaksjoner
Saken Nettavisen skrev tirsdag morgen ble i løpet av dagen kraftig debattert. Blant annet skriver «Trond»;

Harry handelen nådde 11 milliarder i fjor. Og med økte matvarepriser her hjemme på bjerget så blir den iallefall ikke mindre. Det er oss som ikke bor så nærme svenske grensa som må betale for prisøkningen. Gleder meg til å fylle Hagen sin allerede vellfylte bankkonti i Sveits. Noe er riv ruskende galt i matvarekjeden. :-@

Hvorpå «js» svarte;

Hvis matvarene øker i pris fordi råvareprisene på verdensmarkedet øker, så går de sikkert opp i Sverige også. Om du fyller lommene til Hagen eller Rema-Reitan er vel relativt uvesentlig. Dette er i utgangspunktet markedsstyrt, så hvis overskuddene er unormalt store så kan man jo starte opp en konkrrerende virksomhet. Burde være fullt mulig å slå de andre på pris hvis man aksepterer mindre overskudd.

«Jollyboy» velger å skylde på bøndene;

Hvordan i all verden kan internasjonale råvarepriser påvirke prisen på norsk melk?? Har bøndene begynt å importere gress fra utlandet?? Dette er nok ikke annet enn bønder som synes at stønaden fra staten har blitt for liten og krever mer for melka.

«Irma 900» tar bøndene delvis i forsvar;

Bøndene får fastsatt sin pris i jordbruksoppgjøret en gang pr år. All denne prisstigningen er ene og alene omsetningsleddene som har nytte av. Men, selvfølgelig er det ingen som ikke vil skylde på bøndene....