- Jeg går ut ifra at dette var innenfor statens satser, både på bespisning og driks. Hvis ikke har hun et stort forklaringsbehov, sier Hagen.

Det er Se og Hør som tirsdag skriver at Joly tipset 2.000 kroner på en regning på litt over 10.000 kroner etter et besøk på Frognerseteren i fjor. Hagen lar det skinne gjennom at han mener tipset var lite lurt.

- Som vanlig er det slik at den som har høy profil når det gjelder rettskaffenhet og korrekthet og slikt, og som sterk kritiserer de som har ett forhold, må være pinlig korrekt selv, sier Frp-formannen.

- Misforståelse?
Departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet reagerer i et brev til Joly på det høye tipset.

«Vi legger vekt på å utvise nøkternhet, og i dette tilfellet ville tips på et par prosent av totalbeløpet vært riktig. Slik det er nå, utgjør tipset 16 % av totalbeløpet. Jeg legger til grunn at betaling av kr 2.000 i tips til Frognerseteren A/S må bero på en misforståelse fra din side. Jeg går derfor ut fra at dette ikke vil gjenta seg, og ditt utlegg på kr 2.000 vil som et unntak bli refundert.», heter det i brevet.

- Kontrollen virker
- Dette vitner om at systemet og kontrollen virker, sier Hagen

- Burde Joly ha betalt dette tipset selv?

- Det vil jeg ikke gå inn på. Det er opp til henne å avgjøre - hun bør selv avgjøre hvordan hennes renomè og rykte skal håndteres, sier Hagen.

- Jeg synes uansett at tipser er i betydelig overkant av hva det burde være. Man skal generelt sett være forsiktig i bruken av andres penger.

Eva Joly har ikke villet kommentere saken overfor Se og Hør.

Ingen refselse

- Vi vil understreke at departementet har godkjent hennes reiseregninger uten anmerkninger. Ellers betalte hun de 2000 i tips selv. Deretter fikk hun pengene refundert fordi departementet bestemte seg for det, sier informasjonssjef Kathrine Kjelland i Justisdepartementet til TV 2 Nettavisen.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag kommenterer Justisdepartementet medieoppslagene rundt Eva Joly:

- I media omtales tips i forbindelse med et restaurantbesøk med internasjonale gjester, som markerte avslutningen på en stor konferanse. Departementet besluttet å refundere det tipsbeløp som Joly betalte. I brev til Joly der dette omtales er tonen slik at dette ikke kan oppfattes som det media omtaler som «refselse».

Diskuter Jolys tips her!