OSLO (Nettavisen: - Prinsippløs og med manglende integritet og klokskap.

Dette er noen av karakteristikkene tidligere stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry fra SV gir Frp-nestor Carl I. Hagen på Facebook.

Kommentaren ble lagt ut da det ble kjent at Frp-politikere på Stortinget ønsker Carl I. Hagen som ny leder av Den norske Nobelkomité.

Chaudhrys konklusjon er at Carl I. Hagen vil være en katastrofe som leder av komiteen som skal dele ut Nobels fredspris.

Hagen selv har «ingen kommentar» til Chaudhrys utfall på Facebook.

Les også: Frp vil ha Hagen som Nobel-leder

De to politikerveteranene står på hver sin fløy i den norske partifloraen, men har det til felles at de begge har vært en del av Stortingets presidentskap. Carl I. Hagen var visepresident på Stortinget fra 2005 til 2009, mens Chaudhry var visepresident fra 2009 til 2013.


- Dette er min kommentar, og jeg står for den. Spørsmålet er hvem som kan løfte Nobelkomiteens anseelse og integritet, og fremme Nobels ånd. Da mener jeg Carl I. Hagen ikke er rett person. Han fikk ingen plass som statsråd da Frp for første gang dannet regjering. Frp selv får svare på hvorfor. Men hvis han ikke er egnet som statsråd i eget parti, hvorfor skal han da lede den norske Nobelkomiteen? spør Akthar Chaudhry når Nettavisen ber om en kommentar.

Chaudhry legger all tidligere stortingsetikette til side og sier Hagen altså vil være en katastrofe som leder av Nobelkomiteen. I et innlegg på sin Facebook-side skriver han:

«Carl I. Hagen vil være en katastrofe som leder av Nobelkomiteen. Mannen er prinsippløs, har ingen erfaring med verden utenfor Norge, untatt Spania hvor han ferierer, har aktiv motarbeidet alt som heter internasjonal solidaritet og internasjonal verdensorden. Og jeg beklager, Jan Arild Ellingsen, Hagen er verken klok eller har integritet til å lede et så tungt organ som Nobelkomite. Skrekk og gru!»

- Det er harde ord?

- Ja, svarer Chaudhry.

- Nobelkomiteen bør bare ha plass for de beste. Vi bør ikke dele ut plasser her som et plaster på såret, sier han videre.

Chaudhry mener det er problematisk om folk oppfatter at Nobelkomiteen skal være et sted for avdankede politikere. Han peker på at sittende statsråder har sittet som medlemmer, det samme med sittende stortingsrepresentanter før man gikk over til å bruke avgåtte stortingsrepresentanter.

- I forhold til Nobels testamente, er det bare én ting som er låst: Komiteens medlemmer skal velges av det sittende storting. Men det åpner for en bredere sammensetning enn i dag. Det bør være tydelig at fredsprisen tilhører verden. Norge eier ikke fredsprisen. Det er en verdenspris, og komiteen bør også ha medlemmer fra utlandet.

Chaudhry vil ikke peke på aktuelle kandidater nå, men for tre år siden tok han til orde for å reformere Nobelkomiteen og hente inn folk fra utlandet som medlemmer. Han sier han er glad for at Høyre nå ser på dette.

- Hvem bør lede nobelkomiteen?

- Det er ikke min jobb å peke ut en, men vi finner jo kandidater til fredsprisen hvert år, så det må være mulig å finne en verdig kandidat til å lede komiteen.

Chaudhry mener det må bli tydeligere at Den norske Nobelkomité er en uavhengig og selvstendig komite med vanntette skott til storting, regjering og kongehuset.

- Vi bør gjøre alt vi kan for å lage luft mellom komiteen og maktapparatet, sier han.

- Men dette er politikk, og det er vel politikk når du som SV-er angriper en Frp-veteran og hans kandidatur?

- Alt er politikk, men dette har lite med partipolitikk å gjøre. Jeg hadde veldig respekt for Francis Sejersted, som også tilhører en annen fløy.

Les også: - Derfor blir ikke Hagen Nobel-leder