Gå til sidens hovedinnhold

Hallvard håper at strømmen blir dyrere

- Jeg tror at litt høyere strømpriser på kort sikt bare vil gjøre at nordmenn sparer ekstra på strømforbruket sitt.

NHO ønsker at Norge skal være Europas grønne batteri. For å bli dette mener NHO at Norge må legge sjøkabler ut til Europa for å fordele strøm. Statnett har derfor lagt planer om å legge sjøkabler til flere land i Europa. Derfor skal eksporten opp i omfang.

- Kan glemme klimaproblemet
Andreas Halse, leder for Sosialistisk Ungdom, mener dette vil være svært negativt for norske strømkunder, både gjennom høyere nettleie og høyere strømpris.

- Det vi ser i dag er at strømprodusentene nærmest spekulerer i å selge dyrt til utlandet ved å tappe magasinene og så få dyrere strømpriser i Norge. Ved å øke utvekslingskapasiteten med utlandet vil denne tendensen øke, sa Halse nylig til Nettavisen NA24.

Grønn Ungdom går nå hardt ut mot Sosialistisk Ungdom etter deres uttalelser om strømprisene i Norge.

- Sosialistisk Ungdom har gjort det til fanesak å jobbe for lave strømpriser i Norge fremfor å fase ut kull og gass i Europa. Med det snevre perspektivet kan vi glemme å løse klimaproblemet, sier Grønn Ungdoms talsperson Hallvard Surlien til Nettavisen NA24.

- De er ikke spesielt grønne
For å løse klimaproblemet mener Surlien at vi må tenke fremtidsrettet.

- Et europeisk samarbeid der ren norsk vannkraft erstatter forurensende kull- og gasskraft når det ikke blåser eller er sol i Europa, er en viktig del av løsningen. Da er nye sjøkabler nødvendig for å sikre god nok overføringskapasitet.

Halse mener Grønn Ungdom er naive med disse utsagnene.

- Det mest påfallende med Grønn Ungdom er at de ikke er spesielt grønne. Å tro at krafteksport automatisk bidrar til kutt i andre lands utslipp er i beste fall naivt. Vi har ingen garantier for at norsk vannkraft ikke kommer i tillegg til kull og gass i Europa. Bruker vi kraften i Norge kan vi derimot videreforedle den til verdensledende industriprodukter og stille krav om kutt til industrien her hjemme. Det er bra for verdiskapningen og bra for klimaet, sier Halse til Nettavisen NA24.

Snevert syn
Gjennom sjøkablene skal Norge veksle strøm både til og fra landet. Når vi har kraftunderskudd i Norge vil det flyte inn kraft til landet og motsatt.

Halse mener at dette vil gi høyere priser til nordmenn da sjøkablene må finansieres over nettleia, som betales av norske forbrukere.

- Utbyggingsplanene til Statnett fører til at du og jeg må konkurrere med oljeselskap, tyskere eller nederlendere om den samme strømmen. Dette er enorme strømmarkeder med langt høyere strømpriser enn hva vi er vant til i Norge, noe som selvfølgelig presser strømprisene opp, sa Halse tidligere.

Grønn Ungdom mener at dette blir et for snevert syn på sjøkablenes funksjon.

- Sosialistisk Ungdom lever mange år tilbake i tid. Å la være å eksportere kraft fra Norge i dag er å fraskrive oss ansvaret vi har for å hjelpe verden over på fornybar energi, sier Surlien.

Sosialistisk Ungdom forteller at de ikke er imot alle form for kraftutveksling. De setter forbrukerne i fokus.

- Det vi er imot er de som kynisk spekulerer i å selge ned magasinene om sommeren for så å importere svindyr strøm om vinteren. Det gir lite forutsigbare rammer for forbrukere og industri. Vi kan være med på å eksportere noe ved store overskudd, selv om det beste vil være å utvikle ny, miljøvennlig industri med krafta vi har. Imidlertid har vi tilstrekkelig transportkapasitet for å dekke dette behovet i dag, sier Halse.

- Jeg skjønner ikke hvorfor det er så viktig for Grønn Ungdom å eksportere strøm som råvare fremfor foredlede varianter i form av ferdige produkter i verdensklasse.

Selv om sjøkablene kan føre til høyere strømpriser for nordmenn, tror Surlien at dette vil gi nordmenn gevinst på lengre sikt.

- Jeg tror at litt høyere strømpriser på kort sikt bare vil gjøre at nordmenn sparer ekstra på strømforbruket sitt. Potensialet for energieffektivisering er enormt både for forbrukere og industrien. Det potensialet får vi ikke utnyttet hvis strømmen er for billig, sier Surlien.

Reklame

Her finner du oversikten over sommersalgene på nett

Kommentarer til denne saken