Gå til sidens hovedinnhold

Halve Bergen for sent på jobb

En av to har kommet for sent på jobb på grunn av kaoset i trafikken. Nå krever Bergen Næringsråd flere strakstiltak. Se tallene.

(iBergen.no) : I dag la Bergen Næringsråd frem en meningsmåling utarbeidet av SMI Markedsundersøkelser AS. om forholdene i bergenstrafikken.
Se ordfører Herman Friele kjøre bil i kaoset.

1000 bergensere er spurt, og dommen over forholdene er nådeløs.

* 83,5 prosent av de spurte er misfornøyde med situasjonen. Hele 25,8 – over en fjerdedel – gir trafikkforholdene karakteren 1, som er aller lavest på skalaen.

* Hver femte bergenser (20,5 prosent) opplever ekstraordinære endringer i fremkommeligheten mer enn to ganger i uken, mens nesten halvparten (44,7 prosent) opplever det to til fire ganger i måneden.

* Hele 52,9 prosent av de spurte har kommet for sent på jobb på grunn av kaoset i trafikken, mens 21,7 prosent har kommet for sent til møter.

Taper to mill. for dagen
Bakgrunnen for undersøkelsen stor misnøye med kaoset blant næringslivet i Bergen. Bransjen har tidligere regnet ut at fremkommelighetsvanskene koster næringen over to millioner kroner daglig.

– Næringslivet påføres i dag betydelige kostnader i det fremkommelighetskaoset som foreligger. Det er også sannsynlig at problemene vil øke, i forbindelse med gravearbeid for fremføring av bybanen og Ringvei Vest. Det er derfor behov for helhetlige og effektfulle strakstiltak, i en periode mens utbyggingen av Ringvei Vest og bybanen pågår, sier Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd.

Krever flere busser
Blant kravene Bergens Næringsråd i dag la frem, er styrking av kollektivtilbudet med flere ekspress- og pendelbusser, samt bedre parkeringsforhold ved bussterminalene i Kokstad/Sandsli-området.

I tillegg forlanger næringen bedre tilrettelegging og fordeler for kameratkjøring, samt bedre informasjon om veiforhold og parkering ved hjelp av elektroniske lystavler og sms-varsling.

I et brev til Bergen Kommune minner Næringsrådet også om bruken av reversible midtfelt, som for eksempel ble brukt på Puddefjordsbroen før den midt på 90-tallet ble utvidet til seks kjørefelt.

- Trenger god informasjon
– Vi vil spesielt understreke behovet for god og brukervennlig informasjon, og vi vil gjerne stille oss til disposisjon i en dialog for å få utviklet klare forbedringer i informasjonsopplegget, sier Dyrnes.

Les flere nyheter på www.iBergen.no

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter