Gå til sidens hovedinnhold

Halvorsen vil gi skattelette

Kristin Halvorsen gikk langt i å annonsere skattelettelse under NHOs årskonferanse.

Årskonferansen til NHO ble avsluttet med en kort debatt mellom Siv Jensen og Kristin Halvorsen i det nye operabygget. På scenen utfordret Siv Jensen finansministeren på skattepolitikken.

-Skulle ønske jeg kunne si noe
- Jeg håper at regjeringen nå tenker utradisjonelt og legger ideologi til side, ser hvordan de løser krisen i andre land (...) Dere som er imot skattelette sier at vi er for skattelette fordi det er idologien vår. Da må det jo være motsatt også. At dere er imot skattelette på grunn av ideologi, sa Jensen.

- Vi utelukker ikke skattelette i tiltakspakken vi kommer med, konstaterte Kristin Halvorsen på scenen i operabygget. En slik uttalelse fra finansministeren er ikke ny. Men så la hun til med et glis.

- Akkurat nå angrer jeg på at jeg ikke er i opposisjon og kan snakke om forslaget før vi legger det fram.

Dette gjør hun ikke
Deretter fortsatte Halvorsen å snakke om skatteletter hun ikke vil komme med. Spesielt angrep hun NHOs forslag om å senke skatten på allminnelig inntekt fra 28 til 26 prosent.

Halvorsen sa at det var mange steder man kan sette inn skattelette. Men det blir ikke å senke skatteprosenten fra 28 til 26 prosent slik NHO har foreslått.

- Å sette ned skatten på allminnelig inntekt er så dårlig forslag fordi det har en dårlig fordelingsprofil, konstaterte Halvorsen. Hun ønsker altså ikke en skattelette der de med høyest inntekt får mest lettelser.

Skuffet
NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr. sa følgende om finansministeren slakt av NHO-forslaget.

- Halvorsen brukte lang tid på å argumenter mot skatteletter, men det var utifra ideologi, ikke utifra hvordan det vil virke inn på næringslivet. Det vi verdsetter hos ledere er at de legger ideologi til side og gjør det som må til. Like etterpå avsluttet Bergesen årets NHO-konferanse.

Under NHOs årskonferanse onsdag morgen røpet statsminister Jens Stoltenberg at han er villig til å bruke mer oljepenger.

Les også: Siste dom fra Dr. Doom

– For å møte virkningene av finanskrisen, kan jeg varsle at vi i 2009 vil bruke vesentlig mer av oljeinntektene enn den forventede avkastningen fra pensjonsfondet tilsier, sa Stoltenberg der.

Under NHOs årskonferanse onsdag morgen røpet statsminister Jens Stoltenberg at han er villig til å bruke mer oljepenger.

Frp: - Tror på kutt
Frps finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, sier til Nettavisen at han er fornøyd med dagens melding.

- Jeg synes det er bra at Stoltenberg varsler økt bruk av oljepenger. Det har FrP foreslått ved en rekke anledninger, senest i statsbudsjettet i november, så denne innrømmelsen fra statsministeren ønsker vi velkommen.

Leirstein tror dette betyr skattekutt:

- Det viktige ved økt bruk av oljepenger er at en slik økt bruk primært kommer til økte investeringer, spesielt innenfor bygg og anlegg, og skattekutt.

Leirstein mener statsministeren holder «dørene åpne» for å vurdere skattekutt, men frykter at regjeringen kan kompensere slike kutt med økte skatter på andre områder.

- Etter FrPs oppfatning hadde det nå vært viktig å få kuttet skattene for lave og middels inntekter, og at det blir et netto skattekutt i det norske skattenivået, sier Leirstein.

Høyre: - Bankene viktigst
Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, sier til Nettavisen at dette var nødvendig.

- Det er nødvendig og riktig å bruke mer penger nå. Men pengene må brukes på en slik måte at vi kommer styrket ut av krisen, sier Sanner til Nettavisen.

Også han regjeringen nå må åpne for skattekutt:

- Jeg forventer at regjeringen legger bort sin ideologiske og dogmatiske motstand mot skattekutt. Etter å ha økt skattene for bedriftene med mer enn ti milliarder kroner, står mange bedrifter og arbeidsplasser utsatt i møte med finanskrisen.

Men Sanner er aller mest opptatt av banknæringens helse:

- Det som imidlertid haster enda mer er tiltak som kan bidra til at bankene igjen begynner å låne ut penger. Nå har bankene satt alle bremser på. Det betyr at bedrifter ikke får fornyet kreditter og mange får heller ikke låne penger til lønnsomme prosjekter. Det gjør at mye stopper opp og unødvendig mange mister jobben.

Sanners råd til Stoltenberg er derfor:

- Mer penger til vedlikehold av offentlige bygninger og sette i gang nye byggeprosjekter.

- Mer penger til veibygging og jernbane

- Satse på forskning og utvikling bl.a gjennom å bedre skatteFunnordningen

- Øke investeringene i gode miljø prosjekter

- Senke skattene for bedriftene og familier med lave og vanlige inntekter

- Gjøre permitteringsreglene bedre.

KrF: - Mot skatteskjerpelse
Finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen, sier til Nettavisen at gr har de ment siden november:

- Vi mente allerede ved fremleggelsen av KrFs alternative budsjett i november 2008 at oljepengebruken burde øke for å hindre høyere arbeidsledighet enn nødvendig. Vi foreslo da å øke med vel fem milliarder som skulle brukes på vei, jernbane, bygg og anlegg.

- Vi gikk videre imot de skatteskjerpelsene regjeringen foreslo overfor næringslivet. I tillegg øke avskrivningssatsene slik at det blir lettere å investere i nye maskiner etc. som også er mer miljøvennlig. Vi har spilt inn dette i den dialogen statsministeren inviterte til da KrF ba om en felles dugnad for en tiltakspakke. Nye og oppdaterte tall kan gjøre det nødvendig med en sterkere dosering.

Syversens råd til Stoltenberg er:

- Tiltak som virker raskt mot ledighet, for eksempel å utnytte ledig kapasitet i bygg og anlegg

- Benytte anledningen til å gi pakken en miljøprofil – også svært aktuelt innenfor bygg og anlegg

- Tiltakene bør kunne justeres i tråd med den økonomiske utviklingen videre.

Venstre: - Blir neppe kutt
Venstre-leder Lars Sponheim er nokså sikker på at vi ikke kommer til å få skattekutt 26. januar:

- Å gjøre noe på skatt koster så mye penger at det vanskelig lar seg gjøre, sier Lars Sponheim, leder i Venstre, til NA24.

- Dette koster flere titalls milliarder kroner, og blir derfor neppe gjennomført, mener Sponheim.

Kommentarer til denne saken