Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Mandag Morgen. Resultatene viser blant annet at 45 prosent mener klimatrusselen er overdrevet.

25 prosent har endret mening i løpet av det siste året, og mener trusselen er mindre alvorlig enn de trodde for ett og to år siden.

20 prosent sier de har vært overbeviste klimaskeptikere i lang tid, og mener at klimatrusselen er svært overdrevet.

- Skremmende
Bellona-leder Frederic Hauge er bekymret og kaller tallene skremmende.

- Jeg tror det i stor grad har å gjøre med en selvforsterkende effekt der folk har en viss tillit til sine ledere. Når regjeringen ikke tar klimaproblematikken på alvor, så tenker mange at det ikke er så farlig, sier leder i Bellona, Frederic Hauge.

41 prosent av de spurte mener at klimadebatten angår dem og deres hverdag. 19 prosent sier det motsatte.

Flere menn tviler
Undersøkelsen viser også at flere menn enn kvinner er klimatvilere.

Over halvparten av mennene mener at klimatrusselen er overdrevet sammenlignet med 39 prosent av kvinnene. 26 prosent av mennene sier at de lenge har vært overbevist om at klimaforandringene er svært overdrevet. 15 prosent av kvinnene sier det samme.

- En utfordring til oss og politikerne
- Klimafornekterne har klart å så tvil hos mange, godt hjulpet av en kald og snørik vinter og ei regjering som ikke klarer gjennom handling å vise hva som står på spill. Når politikerne sier det er alvorlig men ikke gjør nok med problemet, da tror heller ikke folk det er alvorlig, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, i en pressemelding.

Også de er skremt over undersøkelsen, og mener dette iser hvor viktig det er med økt kunnskap om klimakrisen. Haltbrekken poengterer at blant verdens ledende klimaforskere er enigheten overveldende.

- En kald vinter, kombinert med klimafornektere på offensiven og et mislykket klimatoppmøte i København kan alle være faktorer som kan forklare en undersøkelse som dette, mener han.