Gå til sidens hovedinnhold

Hamas modererer Israel-linjen

Hamas-leder Khaled Meshaal anerkjenner Israel som stat, og mykner dermed forholdet til landet.

I et intervju med Reuters anerkjenner Hamas-leder Khaled Meshaal at staten Israel er virkelig, og at staten vil fortsette å bestå. Uttalelsen blir sett på som en oppmykning av forholdet mellom den militante palestinske gruppen, og staten Israel.

Meshaal lever i eksil, samtidig som Hamas har både statsministeren og flertallet i det palestinske parlamentet.

- Hamas anerkjenner eksistensen til Israel som et etablert faktum, sier Meshaal i intervjuet. Han sier at problemet i dag ikke er Israel som stat, men at Palestina ikke har blitt opprettet som egen stat, sier han. Meshaal sier at Israel bare vil blir formelt anerkjent som stat den dagen Palestina blir det.

Her følger utdrag av intervjuet med Meshaal:

Hva vil Hamas?

Vi i Hamas støtter den generelle palestinske og arabiske linjen, og vi er enige i behovet for å etablere en palestinsk stat med 4. juni grensene, inkludert Øst-Jerusalem, retten til å returnere, og tilbaketrekningen av Israel til disse grensene.

Å akseptere grensene fra 1967, betyr det at man anerkjenner staten Israel?

Problemet er ikke enheten kaldt Israel. Problemet er at staten Palestina ikke eksisterer. Virkeligheten er at Israel eksisterer på palestinsk område. Problemet er at den palestinske staten ikke eksisterer. Mitt anliggende som palestiner er å etablere denne staten. Internasjonale forhold er ikke bare basert på anerkjennelse.

Betyr det at du mener Israel eksisterer?

Vi ønsker ikke å gå inn på forhold som kompliserer striden. Vi tilbyr en virkelig mulighet som arabere og palestinere tror på. Det vil fortsette å eksistere en stat kaldt Israel. Det er et faktum, men palestinere skal ikke behøve å anerkjenne Israel. Ikke alle internasjonale relasjoner er basert på anerkjennelse. Hvem vil bli den som tar denne muligheten?

Betyr det at du formelt anerkjenner Israel?

Vi som Hamas og palestinere snakker ikke om anerkjennelse av Israel, eller å akseptere den som en virkelighet. Som en palestiner i dag snakker jeg om det palestinske og arabiske kravet om en stat i henhold til grensene av 1967. Det er sant at virkligheten i det vil bli en enhet eller stat kaldt Israel på resten av palestinernes land. Det er virkeligheten, men jeg ser ikke på det som å anerkjenne eller å innrømme det. Det er et faktum som et resultat av historiske hendelser.

Kan Hamas anerkjenne Israel i fremtiden, og endre sitt mål om den endelige ødeleggelse av statens Israel?

Hvorfor skal vi bry oss om en fjern fremtid når vi har store mål å nå i den nære fremtid? Den fjerne fremtid vil ha sine egne hendelser, og forhold kan bli avgjort da.

Sier du at du vil forhandle hardere enn forhandlere har gjort tidligere?

Metodene brukt av Israel i sine forhandlinger med PLO, og dens forsøk på å komme til enighet i bytte mot begrensede og små innrømmelser, vil ikke virke med Hamas-bevegelsen. Hamas har i dag tryggheten i å ha vunnet folkets avstemning. Hamas kan ikke akseptere dagens forhandlingsmetoder med Israel.

Israel må akseptere palestinske rettigheter. Vi krever en palestinsk stat på 1967-grensene, inkludert Jerusalem, og retten til å returnere. Israel må si «ja jeg er enig» og trekke seg tilbake. Men at Israel skal suge oss inn i forhandlinger om pakkeløsninger og etapper, den veien som søker å svekke den palestinske posisjonen, å lure palestinerne til å senke deres krav, å bruke tidsfaktoren og press, vil ikke virke på oss.

Vil det bli et nytt palestinsk styre?

Vi hadde en plan om å opprette et styre som ikke var teknokratisk, men med ministere som var eksperter. Vi søkte en form som ikke skulle føre symbolene inn i statsapparatet, men vi feilet. Nå sier vi: Gå til en betingelsesløs dialog. Hver side vil presentere sin visjon. På dette stadiet er vi bundet til å etablere en stat ledet av nåværende statsminister Haniyeh bygget på den nasjonale grunnloven. Så blir vi enige om detaljene når det gjelder etableringen av statsstyret.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling