Gå til sidens hovedinnhold

«Han er ivrig og god, men familien har ikke råd»

- Prisnivået noen steder er helt sykt!

Norge Fotballforbund har et uttalt mål om å tilby et fotballtilbud til alle som ønsker det. En rekke klubber smykker seg også med slagord som «Flest mulig. Lengst mulig. Best mulig». Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet.

En rapport som Norges Fotballforbund utarbeidet i 2011 viser at norsk fotball har en utfordring når det kommer til nettopp det å drive aktiviteten på en måte som gjør at økonomi ikke er et hinder for de som ønsker å delta.

Selv om det ifølge rapporten stort sett er billig å drive med fotball i Norge, viser en kartlegging at i sentrale strøk kan høye utgifter være et hinder.

Denne problemstillingen blir også belyst i Nettavisen-blogger Anders Nordstads innlegg fra onsdag i forrige uke. Nordstad illustrerer dette med en fortelling om unge «Aaryan» som gleder seg dagen lang til å spille fotball, men som ikke får lov av faren til å være med lenger, fordi fotball er for dyrt for familien.

«Det faren til Aaryan vet, er at siden Aaryan er både ivrig og god, vil ikke familien ha råd til å betale de 10-20,000 det koster å spille fotball. Om et år eller to. Og at det derfor er best å gi seg mens leken er god.» skriver han.

Har du selv opplevd å bli ekskludert, eller kjenner du noen som ikke kan drive med fotball på grunn av prisnivået. Da vil vi gjerne ta en prat med deg. Ta kontakt på ole.hansen@nettavisen.no.

Dropper dugnad
Med bakgrunn i dette bestemte Nettavisen seg for å sjekke litt rundt hva det koster å spille fotball i dag. Siden problematikken i hovedsak eksisterer i tettbygde og sentrale strøk, har vi sett nærmere på Oslo og osloregionen.

Dette for å tegne et bilde av hva det kan koste å spille på yngres nivå. Siden prisene varierer for ulike aldersklasser, har vi sett på klasse gutter 13-14 år.

Tallene som klubbene selv oppgir på sine nettsider viser at det er stor forskjell på prisnivået, men at spesielt treningsavgiften ligger høyt i mange klubber.

Prisnivået påvirkes selvsagt også av hvilke fasiliteter, trenerkompetanse, satsingsnivå og andre tilbud klubbene kan tilby sine unge medlemmer. Hvorvidt spillere og foreldre må delta på dugnad spiller også inn på prisen.

I Nordstrand IF ligger den såkalte treningsavgiften på 5400 kroner i året for gutter født mellom 1998-2001. I tillegg kommer en medlemsavgift på 1000 kroner. Det koster med andre ord 6400 kroner for ett år med fotball.

Administrativ leder i fotballgruppa, Stig Steive, mener det likevel ikke er veldig dyrt. Han mener tilbudet hos Nordstrand IF kan forsvare en slik pris.

- Det er et bra sportslig tilbud og ungene får være med på mye. Vi pålegger heller ikke spillerne og foreldrene dugnader, diverse loddsalg og slike ting. Vi hadde det før, men det var mange som ikke likte det, så derfor valgte vi å øke prisen på treningsavgfiten i stedet, forteller han til Nettavisen.

- Finner løsning
- Har dere opplevd at noen ikke har råd?

- Vi holder til i et område der folk stort sett har god råd. De som har dårlig råd, finner vi en løsning for. Jeg vil ikke fornærme noen her, men det er ofte noen av våre nye landsmenn som synes dette blir for dyrt. Der er det noen som kommer fra familier som ikke har så god økonomi, forteller Steive.

- De som ikke har råd, har fått tilbud om redusert treningsavgift. Det er ikke snakk om så mange, kanskje en fem-ti stykker, men vi har aldri ekskludert noen på grunn av at de ikke har hatt råd til fotball, sier han videre.

- Synes noen dette er urettferdig?

- Nei, det har vi ikke opplevd. Det er selvsagt slik at de som får redusert prisen må dokumentere at de ikke har råd, og jeg tror ingen synes det er urettferdig. Det koster å drive en fotballklubb, mener Nordstrand-lederen.

For pengene får spillerne i Nordstrand blant annet betalt hovedtrener for alle årganger på 11'er, trening hele året, baller og utstyr, tilgang til flere anlegg, forsikring, sportssjef og trenerkoordinator, samt en rekke andre tilbud fra klubben.

Tenkt eksempel
6400 kroner i året, som er prisen for å spille fotball i Nordstrand IF på det aldersnivået vi har tatt høyde for her, er for mange i dag en overkommelig pris. I hvert fall om du kun har ett barn, som kun skal spille fotball.

På den andre siden er det også verdt å merke seg tallene fra Statistisk Sentralbyrå, utarbeidet i 2012, som forteller oss at det finnes rundt 80.000 fattige barn i Norge. Trenden er også at det har vært en klar økning her.

I et tenkt eksempel der en familie har to barn, som begge ønsker å spille fotball, vil prisen med en gang bli den dobelte, hvis begge er sånn cirka innenfor den samme aldersgruppen (12-18 år). Da må familien ut med 12.800 kroner per år for at begge ungene skal få være med på fotballen.

Du skal imidlertid ikke se bort ifra at disse to barna også har andre interesser. Kanskje én av dem ønsker å være med på håndball og spille i skolekorps, i tillegg til fotballen. Håndball har en treningsavgift på mellom 4000-6400 kroner i Nordstrand (4400 for G14), avhengig av hvilket aldertrinn du er på. Her er det også en medlemsavgift, men dette er en engangsavgift for idrettslaget, så vi teller den ikke to ganger. Nettavisen har videre funnet fram til at det i Nordstrandskolens Musikkorps i 2012 kostet rundt 3800 kroner per år å være medlem. Dermed er vi oppe i 14.600 kroner for en 14-åring.

Om det andre barnet i vår tenkte famile også bedriver aktiviteter for omtrent den samme summen, har familien en årlig utgift på 29.200 kroner på dette.

I tillegg kommer selvsagt utgifter på utstyr som sko, leggskinner, etc.

1000 per måned
Nordstrand IL er kun brukt som et eksempel her, fordi klubben ligger litt over gjennomsnittet i pris. Det finnes langt dyrere alternativer innen fotballen.

En av de dyreste satsingene i osloområdet er trolig Follo. Østlandets Blad meldte tidligere i år at det der koster 1000 kroner per måned i treningsavgift. Ifølge avisen kommer det i tillegg ekstra utgifter for hver spiller om ikke dugnadsjobber og sponsorer bringer inn nok penger i klubbkassen.

Disse tallene skal gjelde for 14-årslaget til Follo. Styreleder i klubben, Leif Gromstad, bekrefter overfor Nettavisen at dette prisnivået stemmer. Samme pris gjelder gor alle ungdomslagene i Follo, fra G14-klassen til juniorklassen.

Han påpeker imidlertid at dette dreier seg om en toppsatsing.

- Ja, det stemmer. Denne prisen inkluderer profesjonelle hel- og deltidsansatte trenere, og i tillegg en masse treningstøy, verdt rundt 3500 kroner. For de som er gamle nok dekkes også medlemskap på Stamina helsestudio. Vi har hatt god pågang av spillere som ønsker å utvikle seg og har ikke fått noen signaler om at disse har problemer med prisen, sier han.

- Finnes det løsninger for de som ikke har råd?

- Noe er også basert på dugnadsinnsats og sponsorer. Det er også noe som kan være med på å finansiere kostnader. I enkelte tilfeller ser vi også at det er behov for noe hjelp og viser forståelse for det, sier Gromstad til Nettavisen.

- Er det noen som reagerer på prisen?

- Det er alltid noen som reagerer. Men om du sammenligner med andre idretter, er ikke dette så dyrt. Det er slik prisnivået er i mange klubber som driver med toppsatsning. Tar man med alt som er inkludert, er det ikke dyrt.

Prisen på 1000 kroner per måend inkluderer fire treninger, samt én kamp i uken. I tillegg får spillerne et individuelt sesongtilpasset program.

- Det er dyrere
Gromstad sier også at det koster mer med toppsatsing, enn breddesatsing, for klubbene.

- Det er forskjeller på toppgrupper, kontra breddegrupper. Det koster betydelig mer å drive sånn som vi gjør. Har du 1000 medlemmer, som det kan være i breddeklubber, er det enklere å få budsjettet til å gå i hop. Vi ønsker en veldrevet klubb, med god økonomi og en god sportslig satsing. For å få til det, trenger vi en et visst antall ledere og trenere, sier styrelederen.

- Vi har betalte, topputdannede trenere og det er selvsagt dyrere enn pappatrenere. Men det er ikke slik at vi tjener penger på dette. Vi har et meget godt trenerteam nå og ønsker å styrke det ytterligere med tiden. Det er også en målsetting å bygge opp flinke trenere, og der ønsker vi gjerne et samarbeid med breddeklubbene i området for best mulig utvikling. Det er også viktig å merke seg at antall timer med trening G14-gutta våre får, er langt mer enn i en breddeklubb. Vi er også den eneste klubben i Follo-området som gir unge gutter mulighet til å satse på toppfotball. Det er et tilbud til alle motiverte gutter med gode holdninger og ferdigheter, fortsetter styrelederen.

Gromstad ønsker også å legge til at Follo er en liten klubb, som nylig rykket opp igjen til 1. divisjon på A-lagsnivå og at det nå er viktig på skape en bærekraftig og stabil økonomi for klubben. Håpet er også at inntektene skal øke med opprykket og at dette skal komme de yngre lagene til gode.

Storklubbene
Vålerenga er en av Norges største fotballklubber og kjent som en klubb som blant annet får fram en rekke profiler fra sin yngre- og breddeavdeling.

På sine nettsider opplyser Vålerenga at det på G00- og G01-nivå (altså 13- og 14-årslaget) koster 3850 kroner i treningsavgift per år. For klubbens talentsatsing er prisen 3900 per år. Alle spillere under 20 år må også betale en medlemskontingent. Den ligger i 2014 på 350 kroner per år.

I tillegg påpeker Vålerenga at spillerne må delta på en del obligatoriske dugnader, som breddeturneringer, samt salg av kalender og skrapelodd.

Ser vi til Vålerengas oslonabo Lyn, ligger prisnivået igjen høyere, men klubben har også tilbud til de som vil betale mindre. På G13- og G14-nivå er lagene delt opp i tre forskjellige prisklasser. På G13 er det følgende tre nivåer i 2014: 1.) 5500 kroner, 2.) 3500 kroner, 3.) 2600 kroner. På G14 er prisnivået litt høyere og som følger: 1.) 6000 kroner, 2.) 4000 kroner, 3.) 2800 kroner.

Også her gjelder prisene per år. Medlemsavgiften er på 500 kroner.

Klubben skriver at det er dyrest for de som får mest i form av treninger, trenere, turneringer og andre aktiviteter, et såkalt satsingstilbud klubben har. I tillegg må spillerne også her delta på dugnad, der de fleste av disse er tilknyttet turneringer Lyn arrangerer.

Nettavisen har også sjekket op prisnivået i osloklubben Skeid. Daglig leder Steinar Sæthre opplyser om at treningsavgiften for 13-åringer ligger på rundt 6300 kroner i året, men at dette avhenger litt av ambisjonsnivået.

Dette inkluderer ansatte trenere og tre til fire treninger i uken. Medlemskontigenten i Skeid ligger på 500 kroner, opplyser Sæthre.

- Bevisst billige
En av klubbene som har fostret mange norske toppspillere, blant annet landslagsmannen Joshua King, er Romsås i Groruddalen. Der er prisnivået betydelig lavere enn i mange andre klubber. Romsås IL har i 2014 en treningsavgift på 1800 kroner per år for alle i alderen 13 til 19 år.

I tillegg kommer en medlemskontingent på 200 kroner. Styreleder i Romsås Fotball, Per Aarsbog, sier at prisnivået i klubben er satt helt bevisst.

- Vi vet hvor skoen trykker og derfor har vi lagt oss lavt i pris. Vi vet vi er blant de billigste. Det er helt klart derfor, sier han til Nettavisen.

Han har likevel opplevd at unge spillere ikke har hatt råd til å være med på fotballen.

- Ja, absolutt. Vi har en ordning der avgiften kan deles opp, slik at det skal bli enklere å betale. Vi ønsker å imøtekomme alle som er interessert i å spille fotball for oss. I Romsås er det et godt miljø, det er liksom en bydel i bydelen. Det er et fint kameratskap her og det har mye å si, forteller styrelederen videre.

- Hva tenker du om prisnivået enkelte steder?

- Helt sykt! Det høye prisnivået andre steder gjør det også vanskeligere for oss. Vi har mange spillere som går til Vålerenga og Skeid for et bedre tilbud, men de kommer stort sett tilbake hit, sier Aarsbog med et smil.

Han innrømmer likevel at klubben gjerne skulle hatt et enda bedre tilbud.

- Vi skulle gjerne hatt flere muligheter. Vi har en kunstgressbane og skoler som vi kan bruke på vinteren, men kommer det mye snø, sliter vi. Der har de større klubbene, med mer penger, en stor fordel, sier Aarsbog til Nettavisen.

Ajax-klubben
Nettavisen har tidligere omtalt Ullern
, som blant annet samarbeider med nederlandske Ajax, som en foregangsklubb i norsk talentutvikling.

Der er også prisnivået tilpasset slik at de som vil satse maksimalt, må betale mer. Vanlig avgift i klubben ligger på 2800 kroner, mens det er en satsingsavgift på 5000 kroner. Det betyr at de som vil ha mest mulig ut av fotballhverdagen, må ut med 7.800 kroner i året for å spille i Ullern.

Klubben har imidlertid også et styrevedtak på at kostander aldri skal være noen hindring for de som vil satse maks og derfor er det opprettet en pott, som kan dekke utgiftene for dem som blir ekskludert på grunn av pris.

- Det store volumet av spillere og familier som er villige til å betale gjør at vi har en pott som kan dekke utgiftene for dem. Kostnadene skal aldri være ekskluderende, og det er det styrevedtak på, opplyser klubben.

Har du selv opplevd å bli ekskludert, eller kjenner du noen som ikke kan drive med fotball på grunn av prisnivået. Da vil vi gjerne ta en prat med deg. Ta kontakt på ole.hansen@nettavisen.no.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken