Gå til sidens hovedinnhold

Han ga 500 millioner i hemmelig lønn

Refses av Riksrevisjonen etter superbetaling.

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, hvor Yngve Slyngstad er sjef betalte i 2009 ut 500 millioner kroner i resultatavhengig honorar til et eksternt forvaltningsselskap. Det fremgår av Riksrevisjonens gjennomgang av statens regnskap, som ble lagt frem tirsdag.

Riksrevisjonen reagerer kraftig både på beløpet og prosenten av gevinsten som ble oppnådd.

«Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at det inngås avtaler til slike vilkår og stiller spørsmål ved Norges Banks internkontroll i denne sammenheng», heter det.

Også Finansdepartementet får kritikk for ikke å ha engasjert seg i arbeidet med å følge opp eksterne forvaltere, noe Riksrevisjonen finner alvorlig.

- Lite penger igjen
Riksrevisor Jørgen Kosmo var under fremleggelsen av rapporten svært negativ til å betale så høye gevinsthonorarer.

- Da blir det lite penger igjen i oljefondet til slutt, sa Kosmo.

Hemmelig forvalter
Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank vil overfor NA24 ikke opplyse navnet på forvalteren. Hun vil heller ikke si hva slags forvaltning dette dreide seg om, hvor forvalteren holder til eller om dette er en forvalter som fortsatt har oppdrag for fondet.

Meisingseth er ikke misfornøyd med avtalen, tvert om:

- Honoraret til denne forvalteren ble høyt fordi forvalterens resultater var eksepsjonelt gode. Vi er svært fornøyd med denne avtalen, sier hun.

Meisingseth sier videre at forvalteren ikke har beholdt en høy prosentuell andel av avkastningen og at de eksterne forvalterne i 2009 bidro til 40 prosent av fondets totale meravkastning i aksjeinvesteringene.

Totalt ble Statens pensjonsfond utland belastet med 3,2 milliarder kroner i 2009. Av dette gikk 1,8 milliarder kroner til eksterne forvaltere, og 1,4 milliarder av dette var avkastningsavhengige honorarer. Det var totalt 45 eksterne forvaltere som hadde 75 mandater til sammen for å forvalte ca. 316 milliarder kroner.

Opprinnelig enda verre
Det betyr at over en tredel av det avkastningsavhengige honoraret gikk til ett enkelt forvaltningsselskap. Og selv beløpet på 500 millioner til denne forvalteren fremkom ifølge Riksrevisjonens rapport etter reforhandling. Den opprinnelige avtalen ville medført et honorar på 900 millioner kroner.

Honoraret blir ekstra oppsiktsvekkende fordi det opprinnelig forvaltede beløpet ikke var mer enn 2,8 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementets svar til Riksrevisjonen. Ved utgangen av 2009 var den gjenstående markedsverdien på 3,3 milliarder kroner, som ifølge svaret i sin helhet var avkastning fra investeringen. Det fremgår ikke hvor stor den totale gevinsten av investeringen var.

Opptur i 2009
Avtalen ble ifølge Riksrevisjonen inngått høsten 2008, og det var ingen øvre grense for avkastningsavhengig honorar.

2009 var et meget sterkt år for oljefondet og for finansmarkedene generelt. Dette fulgte etter en tilsvarende fryktelig nedtur i 2008.

Oppturen i 2009 gjorde at mange forvaltere oppnådde store gevinster, og for én av disse ble altså oppgangen usedvanlig lønnsom.

Ny rekord
Fondet har vokst videre i 2010 og har tirsdag passert 3.000 milliarder kroner for første gang:

Les mer: Oljefondet har passert 3000 milliarder kroner

Kritiserer Nav og datasikkerhet
Riksrevisjonen nekter også å godta regnskapet til Nav, for andre år på rad. Dessuten kritiseres alvorlige mangler i datasikkerheten.

Les mer:
NAV-regnskapet ikke godkjent
Regjeringen utsatt for dataspionasje

PS: I natt kommer NA24/Nettavisen med årets skattesøk.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken