Kristoffer Paulsen Vatshaug (33) er fagansvarlig for Norges Fotballforbunds nye satsningsområde, et prosjekt de har valgt å døpe Kvalitetsklubb.

- Det største kvalitetsløftet i norsk fotball på mange år, mener NFFs utviklingssjef Stig Inge Bjørnebye.

Nettavisen skriver i disse dager en artikkelserie om talentutvikling, og absolutt alle norske talenter blir formet i hverdagen, i den klubben de spiller for som ung.

Det er her Kvalitetsklubb kommer inn. Prosjektet, som hadde oppstart så sent som i begynnelsen av året, har som mål å øke kvaliteten for klubbdrift i hele bredde-Norge.

Det er ingen smal jobb.

Ifølge NFF er det i underkant av 2000 fotballklubber i Norge, 28.000 lag i seriesystemet og rundt 365.000 utøvere totalt.

- Det jobbes allerede bra, men nå skal vi sørge for at det jobbes litt bedre og at alle drar i samme retning, sier Vatshaug til Nettavisen.

Kvalitetsklubb skal sørge for at klubbene blir selvgående på høyt nivå på så mange områder som mulig. Det skal skje gjennom opplæring, utdanning og oppfølging fra fotballforbundets side.

Bedre forutsetningene
Tanken er at norske barn og unge skal ha så gode forutsetninger som mulig for å spille fotball, og så gode forutsetninger som mulig for å trives med sporten.

Det som skjedde i forkant av etableringen av Kvalitetsklubb, var at NFF jobbet for å involvere klubbene og kretsene om hvordan veien videre burde bli til. Kvalitetsklubb er ikke et styrevedtak fra forbundet, men resultatet av samtaler mellom klubber, kretser og forbund.

- Det gjør at eierskapet til prosjektet allerede ligger godt forankret. Det gjør det enklere for oss, for da er det gjenkjennbart det vi kommer og etterlyser hos klubbene, sier Vatshaug.

For å bli en kvalitetsklubb må man oppfylle 18 kriterier (se faktaboks lenger ned).

Hovedmålet er å bedre kvaliteten på alt som gjøres i en breddefotbalklubb, fra hvordan man rekrutterer nye barn til å begynne med fotball, til hvordan man skolerer trenerne som skal utvikle dem.

- Mantraet er at det skal være god kvalitet på all aktivitet, forteller Vatshaug.

0 kvalitetsklubber - så langt
Foreløpig er det ingen klubber i Norge som er blitt kvalitetsklubb.

- Det som har skjedd til nå, er at de klubbene som er tatt inn i prosessen hos våre 18 kretser, har hatt et oppstartsmøte. De møtte veilederen sin før sommeren, og i høst skal man fortsette med nye møter. Det vil ta mellom åtte til 12-14 måneder å bli en kvalitetsklubb.

NFF håper å ha mellom 200-300 klubber sertifisert som kvalitetsklubb innen sommeren 2015.

- Men tallet for oss, og når vi når målet, er litt underordnet. Jeg har fra første dag poengtert at det er ekstremt viktig at vi leverer kvalitet overalt. Er det en klubb vi ikke er sikre på, da tar vi et ekstra møte. Den klubben som ikke er klar, er ikke klar. Vi sertifiserer ikke klubber som ikke lever opp til forventningene, påpeker Vatshaug.

Det viktigste er at klubbene ikke faller tilbake til gamle synder så fort man har nådd målet om å bli sertifisert kvalitetsklubb, mener den gamle stopperkjempen.

- Jeg synes det også er viktig å poengtere at man som klubb ikke er ferdig med Kvalitetsklubb bare fordi man oppfyller alle kriteriene, vi ønsker at de klubbutviklende prosessene skal sette seg og være en del av alle klubbers bevisste hverdag, legger han til.

- Er det en overordnet tanke om at god breddefotball i Norge vil føre til bedre toppfotball?

- Driver vi med bedre kvalitet over tid, blir det bra overalt. Det er egentlig underordnet, men ja, det er uunngåelig å tenke den tanken, sier Vatshaug.

Den tidligere Molde-spilleren forteller at han får det spørsmålet stadig når han reiser rundt og snakker med klubbene.

- Hva kan vi forvente som resultat av dette prosjektet x år frem i tid, lurer mange på. Det viktigste er at breddefotball er tilgjengelig for alle, og at den drives med god kvalitet. Og hvis det om ti år popper opp noen spillere som kommer seg ut internasjonalt, og som forteller at han eller hun nøt godt av at klubben tok tak, vet vi som driver med klubbutvikling at dette skjer på bakgrunn av arbeidet som er lagt ned, sier Vatshaug.

Dyrt?
- Flere av kriteriene, som for eksempel skolerte trenere ned i barnealder, må koste penger. Hvordan har små breddeklubber råd til å bli en kvalitetsklubb?

- Det er ikke kjempedyrt heller. Den laveste trenerutdanningen er en barnefotballkveld på fire timer. Det kurset skal man også kjøre klubbinternt. Vi må også påpeke at det allerede drives veldig godt, og klubbene står ikke på bar bakke. Ofte har klubbene bedre svar enn det vi ser etter, og det handler mer om å sy sammen alt det gode arbeidet som ligger til grunn fra før, sier Vatshaug.

Og utdyper:

- For å bli en kvalitetsklubb på nivå 1 er kostnaden at klubbene må arrangere litt flere styremøter, koke litt mer kaffe og steke litt flere vafler. Men økonomisk sett er ikke dette rare utgiften. Det er litt av hensikten vår, og det jobber vi med, at det skal være billigst mulig. Alle skal ha råd. Man skal ikke bli holdt utenfor om man er en liten og ressurssvak klubb, bekrefter Vatshaug.

Han forsikrer om at NFFs intensjoner er å inkludere alle klubber som ønsker å bli inkludert.

- Vi skal ha alle sammen med, og derfor jobber vi parallelt med å gjøre trener- og lederkurs billigere og tilgjengelig for alle, sier Vatshaug.

- Hvor mye penger bruker NFF på Kvalitetsklubb-prosjektet?

- Prosjektet har egen sponsor. Gjensidigestiftelsen gir 3,2 millioner hvert år i tre år, noe som gir 9,6 millioner. Dette er midler som går inn i konseptet og bidrar som stimuli i prosjektets startfase. Utover dette er det vanskelig å være konkret på hvor mye NFF bruker, sier han.

Skal heve kompetansen
Først og fremst skal kvalitetsklubbprosjektet heve kompetansen på trener- og ledersiden i norsk breddefotball. Det skal spikres en plan for hvordan utviklingen av spillere skal være og sørge for at alle følger samme plan.

Klubbene selv skal lage og ha eierskap til sin egen sportsplan, og denne skal man kunne se igjen i hverdagen.

- Man skal kunne se igjen den planen enten det er gutter 7 eller gutter 12 som trener. Trenerne skal være klar over planen, og utviklingstanken skal være helhetlig. Både trenerne og lederne i klubbene skal ha kompetanse til å gjøre den jobben de blir satt til, og vi skal drive skolering for å øke kompetansenivået, sier Vatshaug.

Han illustrerer tankegangen om skolering av trenere slik:

- Hvis jeg hadde delt opp Moldes A-stall i to, gitt dem en ball og blåst i fløyta, hadde økten gått av seg selv. Det hadde vært årets beste trening. Gjør jeg det med syv år gamle jenter, blir det bare kaos. Det er derfor det er viktig at vi skolerer trenere på riktig nivå hele tiden, mener Vatshaug.

Den tidligere tippeligaprofilen forteller at NFF fort kunne slå fast at det allerede drives godt i breddefotballen i Norge. Men det er rom for forbedring.

- Det har vært mange prosjekter i Norge tidligere, men det har vært lite helhetlig tanke bak. I det ene øyeblikket er det blitt drevet dommerutvikling, i det andre øyeblikket har det vært drevet jentefotballutvikling eller lederutvikling. Men man har aldri satt det i et sammenhengende system, forteller Vatshaug.

Må hjelpe heltene
Utfordringen har lenge vært at personene man har jobbet tettest med har vært frivillige i breddeklubbene. Det har ført til stort gjennomtrekk blant dem som skal være pådriverne for utvikling og kvalitet i hver klubb.

- Utfordringen i breddeidretten i Norge er å lage gode rammer som blir værende når den gode lederen eller treneren forsvinner.

Han trekker frem eksempler om at man stadig hører om «den gode lederen, treneren, mammaen eller pappaen» når idrettshelter tar gull, de som har vasket utstyr, kjørt til treninger og stilt opp.

Nå vil Vatshaug og NFF gjøre klubbene så gode at man ikke lenger blir avhengig av enkeltindividene.

- Kvalitetsklubb-prosjektet skal sørge for at flere får kompetanse, og at de gode lederne og foreldrene ikke skal bære alt alene, sier Vatshaug.

Paradokset, sier han, er at de klubbene som trenger det mest, er de som ikke blir fanget opp først.

- Den klubben som driver dårligst og har dårligst administrasjon, de kommer vi ikke til riktig ennå, for de har ikke meldt seg inn her frivillig. Nå får vi inn klubbene som er gode, for de ser at dette prosjektet kan gi dem enda et løft, men de som trenger det mest får vi ikke inn før i andre eller tredje rekke.

- Skal vare i mange år
Nå håper Vatshaug Kvalitetsklubb-prosjektet er kommet for å bli.

- Jeg liker bedre å kalle det et konsept, for prosjekt er tidsbestemt. Jeg håper vi sitter her om 20 år og Kvalitetsklubb er et etablert begrep. Selvfølgelig vil ting endre seg, men konseptet er kommet for å bli, tror han.

Han stortrives foreløpig i jobben med å få Kvalitetsklubb på beina. Fortsatt er det veldig ferskt, men optimismen er stor.

- Det er en så stor «drive» på breddesiden om å bli bedre at jeg har en veldig takknemlig jobb. Overalt jeg reiser treffer jeg positive folk, flinke folk som ønsker det beste for jentene og guttene våre. Det er en misoppfatning at det drives dårlig på breddesiden i Norge, men det drives veldig bra. Nå skal vi sørge for at det drives enda bedre, avslutter Vatshaug.

Artikkelserien fortsetter mandag. Da kan du lese om hvordan NFF skal endre talentutviklingsmodellen fra og med neste år.

LES OGSÅ: