Øystein Olsen (58) er i statsråd i dag ansatt som sentralbanksjef for en periode på seks år. Olsen har fra januar 2005 vært administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå.

Olsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1977.

- Med Øystein Olsen som sentralbanksjef har vi fått en veldig dyktig leder av Norges Bank. Jeg kjenner Olsen som en kunnskapsrik økonom med bred innsikt, og er trygg på at han vil gjøre en god jobb som sentralbanksjef, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.

Fikk ikke jobben
Det var allerede antatt at Øystein Olsen (58) ville søke stillingen som sjef for Norges Bank etter Svein Gjedrem, som ved nyttår er ferdig med sitt andre åremål.

Med ansettelsen av SSB-sjefen er det imidlertid samtidig klart at den eneste seriøse utfordreren, Knut N. Kjær (54), som fra 1998 til 2007 ledet oppbyggingen av oljefondet, som ligger under Norges Bank, ikke får jobben.

Kjær har også jobbet som nestsjef i det amerikanske rådgivningsfirmaet RiskMetrics Group, som i år ble kjøpt opp av MSCI, tidligere Morgan Stanley Capital International, for et beløp tilsvarende rundt 10 milliarder kroner.

De andre søkerne var:

  • Jørn Kristian Baltzersen (38), sivilingeniør, Oslo
  • Tore Engdahl Vaag (35), lektor, Kvam
  • Thomas Kenworthy (46), outsourcing manager, Oppegård
  • Jean-Baptiste Wadoux (30), business analyst, Oslo

Tung erfaring
Olsen har bred erfaring fra Statistisk sentralbyrå som administrende direktør, forsker og forskningssjef og har også bakgrunn fra Finansdepartementet. Der ledet han Økonomiavdelingen. Olsen har vært ansatt ved Econ senter for økonomisk analyse og har hatt forskningsopphold ved Universitetet i California, Berkeley.

Olsen har også ledet flere offentlig utvalg, blant annet det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret.

Olsen vil starte i stillingen første januar 2011.