Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) åpner for debatt om utdeling av heroin til tunge rusmisbrukere, skriver Dagbladet.

- Spørsmålet er om dette kan være en siste utvei for noen av de aller tyngste misbrukerne. Vi har sett at andre land har foretatt denne type vurderinger, sier Hanssen til TV 2.

Helse- og omsorgsministeren sier han først og fremst vil ha en debatt og at eventuelle løsninger må bygge på bred, politisk enighet:

- Hvordan bidra til menneskeverd?
- Jeg kan ikke bare gå rundt og se på de narkomane på Plata på Oslo S uten å spørre meg selv som ansvarlig statsråd: «Hva i all verden kan jeg gjøre for å bidra til menneskeverd i deres forferdelige livssituasjon?» Jeg ser at vi må tørre å diskutere dette, sier Hanssen til TV 2 om hvorfor han nå vil ha debatt om statlig heroin.

Hanssen presiserer at det han vil diskutere ikke er en liberalisering av narkotika, men en mulig siste utvei for de aller tyngste misbrukerne, de som har ruset seg over mange år.

Viser til Sveits og Danmark
- Vi har sett at andre land har foretatt denne typen vurderinger, sier Hanssen og viser til Sveits, som allerede har en slik praksis, og Danmark. Det danske Folketinget har vedtatt å gå i gang med en ordning med utdeling av heroin i 2009.

- Jeg kan tenke meg å få til en studietur til disse landene, sier Hanssen til TV 2.

Hanssen sier det er et paradoks dersom samfunnet skal stille opp med heroin, og sier risikoen er at en statlig finansiering kan knekke enhver motivasjon for å bli rusfri.

Ministeren mener likevel det er nødvendig å ta debatten.

Delte meninger på Stortinget
De andre partiene er splittet i synet på heroinutdeling. Venstre har tidligere tatt til orde for en slik ordning, mens Frp ennå ikke har tatt stilling. Frp-formann Siv Jensen har bedt sin stortingsgruppe diskutere spørsmålet. Høyres helsepolitiske talsmann Inge Lønning er i utgangspunktet skeptisk, men utelukker ikke at han kan skifte mening hvis erfaringene i Danmark er gode, melder NTB.

I tillegg til Sveits, har Nederland og Tyskland gjennomført prosjekter med utdeling av heroin.