Gå til sidens hovedinnhold

Har brukt seks år på nye parkeringsregler

Departementet mottok parkeringsrapport i 2006, men vet ennå ikke når reglene blir innført.

I april 2006 mottok daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete rapporten fra en arbeidsgruppe som hadde sett på reglene for parkeringsbransjen.

Arbeidsgruppen, som var oppnevnt av Samferdselsdepartementet, foreslo et nytt, felles regelverk som skulle styrke forbrukernes rettigheter og like vilkår for offentlige og private parkeringsselskap.

Slik det er i dag så kan enkelte parkeringsselskap nærmest gi så høye parkeringsbøter som de ønsker, og ikke alle har klagerett.

Rapport på 181 sider
Men selv om det nå har gått seks år siden rapporten på 181 sider var ferdig, har det fortsatt ikke blitt innført nye regler.

«Det skal være ett felles regelverk for all slik parkeringsvirksomhet. Regelverket skal blant annet gi bestemmelser om lik skilting, like reaksjoner ved overtredelse og om en felles klagenemnd», var konklusjonen fra arbeidsgruppen, som ble ledet av underdirektør Lasse Lager i Samferdselsdepartementet.

Gruppen besto også av medlemmer fra Norpark (organisasjon for både offentlig og privat parkeringsvirksomhet), Vegdirektoratet, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Norges Automobil-Forbund (NAF), Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Arbeidsgruppen la særlig vekt på å gjøre det enklere og bedre for publikum, med forutsigbare og like vilkår for både brukere og parkeringsselskapene.

Her kan du lese hele rapporten fra 2006 (PDF)

Har du et tips i saken? Ta kontakt med Nettavisens journalist Jørgen Berge på e-post, eller ring 916 23060.

Ny arbeidsgruppe tre år etter
- Så hvorfor har det tatt så lang tid?

- Rapporten var på høring i 2006, og det kom inn en del innspill som vi måtte vurdere. Det ble så nedsatt en ny arbeidsgruppe, forteller seniorrådgiver Espen Rindedal i Samferdselsdepartementet til Nettavisen.

Rindedal forklarer opprettelsen av den nye arbeidsgruppen med at tilrådingene i rapporten fra 2006, var på et «overordnet nivå».

- Det var derfor behov for en ny runde for å gå mer i detalj på hvordan et felles regelverk kunne gjennomføres. For å få hjelp til det arbeidet, inviterte vi de mest berørte i en arbeidsgruppe, sier han.

Den nye arbeidsgruppen startet sitt arbeid over tre år etter 2006-rapporten, på høsten i 2009. De avsluttet sitt arbeid i begynnelsen av 2011.

- Etter det har prosessen gått videre i departementet. Det er status per nå, sier Rindedal.

- Behov for å bruke tid
- Men er det så vanskelig å innføre nye, felles regler for parkeringsbransjen?

- Det er mange spørsmål når du først dykker ned i detaljene. Når arbeidsgruppen holdt på halvannet år med 20 heldagsmøter, så viser det at det er en del spørsmål som må vurderes, sier seniorrådgiveren.

- Hva er det som er vanskelig?

- Det er mange ting. Det at man går inn og regulerer en næring som i dag er uregulert, den private delen av parkeringsnæringen. Samtidig ligger det jo en del endringer for den kommunale parkeringsvirksomheten, herunder spørsmål om organisering. Det er derfor behov for å bruke tid for å få tilstrekkelig utredet forslag, sier Rindedal.

Han sier Samferdselsdepartementet ikke har satt noen tidsfrist for når de nye reglene skal innføres.

- Nei, vi har ikke noen konkret tidsfrist per nå, men vi jobber med de nødvendige avklaringer slik at et forslag så snart som mulig kan sendes på alminnelig høring, sier han.

Les også: Slik blir de nye parkeringsbøtene

Navarsete i 2006: - Viktig
Da tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete mottok rapporten i 2006, påpekte hun at det er viktig å få til et felles og enklere regelverk som gjelder både offentlige og private parkeringsselskap.

Navarsete sa at et slikt regelverk blant annet må sikre et bedre tilbud til de som er forflytningshemmede.

- Gruppa kommer med råd som vil føre til vesentlige endringer. Selv om arbeidsgruppa har hatt medlemmer fra mange hold, er det viktig at også andre offentlige og private interesser nå får si sitt, før vi tar endelig stilling til hvordan rapporten skal følges opp, sa Navarsete den gangen.

Hun sa også at rapporten skulle ut på en bred høring.

- Jeg vil derfor gjennomføre en bred høring av rapporten. Dette gjelder blant annet råd om regelverk og spørsmål om hvilke økonomiske følger rådene vil ha blant annet for kommunene og de som bruker parkeringstilbudene, sa ministeren.

Nå går det altså mot høringsrunde nummer to, og det er fortsatt i det blå når de nye reglene for å rydde opp i parkeringsbransjen, blir innført.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken