Gå til sidens hovedinnhold

Har flydd ulovlig 11.114 ganger

SAS hudflettes av Norge mens danskene truer med politianmeldelse.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tar bladet fra munnen og kritiserer SAS, etter at det ble klart at selskapet har foretatt 11.114 ureglementerte flygninger.

- På generelt grunnlag vil jeg si at alle sikkerhetsregler skal følges. Avvik frå denne normen kan ikke aksepteres, sier Kleppa til NA24.

- Mitt departement har vært i kontakt med Luftfartstilsynet. De vil ha en intensiv oppfølging av SAS inntil selskapet over tid kan vise til at de påpekte forholdene er brakt i orden. Jeg legger til grunn at Luftfartstilsynet setter i verk de tiltak som er nødvendig for at sikkerheten blir ivaretatt, sier Kleppa.

Alle brudd er alvorlige
Luftfartstilsynet vil overfor NA24 nødig si noe om alvorlighetsgraden på SAS sine regelbrudd, men sier på generelt grunnlag at alle brudd på reglene er alvorlig.

- I samarbeid med våre skandinaviske tilsynskolleger har vi kontinuerlig oppfølging av SAS og gjennom OPS-utvalget har vi spesielt fokus på fristovertredelsene som det er snakk om i den danske rapporten, sier informasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet til NA24.

Ifølge Kvarum har de skandinaviske luftfartsmyndigheter allerede varslet og gjennomført en rekke tilsyn for å forsikre seg om at slike uønskede regelovertredelser ikke skal fortsette i samme grad.

Veldig bekalgelig
SAS tar kritikken meget alvorlig.

- Det er veldig beklagelig at vi i noen tilfeller ikke her levd opp til våre egne høye kvalitetskrav, noe vi tar veldig alvorlig. Samtidig er det viktig å understreke at fristoverskridelsene ikke har hatt innflytelse på flysikkerheten. Vi har i ettertid kontrollert de delene der vedlikeholdsfristen var overskredet og vi kunne konstatere at ingen av dem hadde feil, sier senior vice president i SAS, Flemming Jensen i en pressemelding.

Jensen opplyser at SAS allerede har iverksatt en lang rekke tiltak for å unngå lignende saker i fremtiden.

Dansk riksrevisjon
Det var for mindre enn en uke siden at det kom frem i en rapport fra danske Rigsrevisjonen at SAS i perioden 2006-2009 foretok 11.114 ureglementerte flygninger som følge av at frister for delevedlikehold ikke er overholdt.

Tidligere samme uke gikk den danske transportministeren Hans Christian Schmidt knallhardt ut mot SAS. Schmidt har bedt om en øyeblikkelig redegjørelse fra det danske luftfartstilsynet. Ifølge Danmarks Radio (DR) har han også bedt om en redegjørelse fra styreformannen i SAS.

Torsdag ettermiddag ble det også klart at Schmidt truer med å politianmelde selskapet dersom de ikke retter opp i de systematiske feilene.

Kleppa vil imidlertid ikke gå så langt som å forlange en egen rapport fra SAS.

Eierskapet i SAS er delvis nasjonalt. Norge eier 14,3 prosent, Sverige eier 21,4 prosent og Danmark har 14,3 prosent av aksjene. Resten eies av private investorer. Selskapet er notert på alle børsene Skandinavia.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken