Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke penger - får kanonrente

Landets nest beste lånerente er forbeholdt nordmenn med lite penger.

NA24 har i flere artikler fokusert på superrenten offentlige ansatte tilbys gjennom Statens pensjonskasse (SPK). Les blant annet: "En hårsbredd fra kutt i superrenten". I øyeblikket er boliglånsrenten i SPK 2,72 prosent.

Men også en annen gruppe nordmenn tilbys supre boliglånsrenter via det offentlige. Nordmenn som ikke har god nok økonomi til å få lån i vanlige banker kan nemlig få boliglån (toppfinansiering) via Husbanken og kommunen de bor i. Gjeldende rente er 2,57 prosent.

- I tillegg tar kommunene normalt et påslag på 0,25 prosentpoeng. Det betyr en rente til forbruker på omlag 2.8 prosent, sier avdelingsdirektør Are Martin Sauren i Husbanken til NA24.

På en rykende fersk oversikt over landets 20 billigste boliglånsrenter inntar dermed Husbankan en solid andreplass (se tabell nederst). Husk at Husbankens Startlån som oftest kommer i form av toppfinansiering - kunder låner hoveddelen i vanlig bank og sper på med Startlån.

Får lån på 616.000 kroner i snitt
I 2011 lånte kommunene 6,26 milliarder kroner av Husbanken til startlån.

- Hvor mye som ble lånt ut videre til hvor mange har vi ikke tall på ennå, sier Sauren.

Mange kommuner rapporterer med et ganske stort etterslep. Et gjennomsnittlig startlån var per tredje kvartal på 616 000 kroner.

- Gitt lånebeløpet snakker vi antakelig om at et sted i overkant av 10.000 husstander har tatt opp startlån i 2011. Tall fra 2010 viser at startlån utgjorde fem prosent av låneveksten med pant i bolig det året, opplyser Sauren.

Venter på tildelingsbrev for 2012
Det er ennå uvisst hvilke rammer kommunene har i 2012.

- Det avhenger av hva kommunene søker om, og hvilke føringer vi får fra departementet for bruk av Husbankens låneramme. Tildelingsbrevet er ikke klart ennå, sier Sauren.

Husbankens totale utlånsramme for 2012 er på 15 milliarder kroner.

Slipper strenge krav til egenkapital
- Hva med Finanstilsynets nye innskjerpede regler om krav til egenkapital. Gjelder disse kravene kunder i Husbanken?

- Tilsynets retningslinjer ikke gjelder for Husbanken og kommunene. Både finansministeren og kommunal- og regionalministeren har gitt uttrykk for at det fortsatt skal kunne gis lån ut over 85 prosent etter unntaksbestemmelsene i de nye retningslinjene, hvor det er krav til enten tilleggssikkerhet eller særskilt forsvarlighetsvurdering, sie rSauren.

Startlån til folk med anstrengt økonomi
- Hvilke kunder får lån hos dere?

- Når det gjelder boliglån til privatpersoner så snakker vi om startlån. Startlån gis til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er typisk førstegangsetablerere og folk med svak økonomi. Grunnlån gis til bygging av nye boliger eller utbedring av gamle boliger, sier Sauren.

Hovedformålet med startlån er å hjelpe husstander som ikke kan få finansiert boligkjøpet sitt i tilstrekkelig grad eller til gode nok vilkår i det private markedet. "Unge og vanskeligstilte" er formuleringen i forskriften om startlån. Statistikken viser at det er folk med lavere og middels inntekter som får hovedtyngden av lånene.

Kontakt kommunen
- Hvordan går man frem for å søke lån hos dere?

- Det er kommunene som låner ut våre penger. Folk som tror de kvalifiserer til startlån bør kontakte kommunen de bor i, sier Sauren.

Ingen øvre eller nedre inntektsgrense
Også nordmenn med god økonomi kan få lån i Husbanken.

- Det stemmer at det ikke er noen øvre inntektsgrense i startlånsordningen som er satt fra statlig side. Grunnen til dette er en grunnleggende tillit til kommunenes evne til å sette nivået i forhold til det lokale boligmarkedet og de totale utfordringene kommunens innbyggere har på boligmarkedet, sier Sauren.

Han peker på Stavanger og andre presskommuner med høye boligpriser.

- Det kan være forhold knyttet til den enkelte husstand og det lokale markedet som rettferdiggjør at man i særlige tilfeller kan bruke startlån som delfinansiering. Men da må det være slik at jo høyere inntekt du har, jo lavere andel av finansieringen kan dekkes av startlån. Hovedpoenget er at Husbanken har som grunnholdning at det er den enkelte kommune som har de beste forutsetningene for å vurdere hvordan startlånet mest effektivt kan brukes som en del av deres totale boligpolitikk, sier Sauren.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken