Gå til sidens hovedinnhold

Har strafferamme på tre års fengsel

Men den vanligste straffereaksjon for brudd på taushetsplikten er bøter.

Hamar/Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Spesialenheten for politisaker på Hamar prioriterer etterforskningen av PST-sjef Janne Kristiansen som kan ha gjort seg skyldig i brudd på taushetsplikten.

Under høringen i 22. juli-komiteen i Stortinget onsdag sa sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at norsk E-tjeneste er aktiv i Pakistan. Uttalelsen førte til at hun sent onsdag kveld trakk seg fra sin stilling med umiddelbar virkning.

– Jeg har personlig ikke hatt kontakt med Janne Kristiansen. Det vi først kommer til å gjøre, er å skaffe oss informasjon om opplysningenes verdi og hvilken gradering som er knyttet til disse spørsmålene, sier sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, til NTB.

Samler informasjon
Jurist Liv Marit Sylliåsen leder etterforskningen som Spesialenheten har igangsatt.

– Vi har allerede begynt å samle inn den informasjonen vi mener er relevant for å kunne ta stilling til om utsagnet hun kom med er et brudd på taushetsplikten, sier hun til NTB.

Etterforskningslederen sier at de ikke kommer til å kommentere etterforskningen underveis.

– Vi prioriterer saken og har lagt en plan for i hvert fall førstkommende uke. Foreløpig er vi ikke så mange som arbeider med dette, men det må vi vurdere fortløpende etter hvert som vi etterforsker saken, sier Sylliåsen.

Det samme gjelder om det kan bli aktuelt å innkalle Janne Kristiansen til avhør.

Trenger kunnskap
Presthus sier Spesialenheten i første omgang vil orientere seg bredt før de vurderer avhør av Kristiansen.

Når de har skaffet seg nødvendig kunnskap om verdien av opplysningene hun kom med, må de sette seg inn i hvilke regler og instrukser som gjelder for en PST-sjefs håndtering av slik informasjon.

– Hvis man da på bakgrunn av det fortsatt mener at det kan være begått en straffbar handling, vil man kunne gå inn i avhør, sier sjefen for Spesialenheten.

Flest bøter
Han påpeker at de fleste brudd på taushetsplikt som fører til en straffereaksjon, blir avgjort med bøter.

– Så har vi noen grove tilfeller hvor det er reagert med fengselsstraff, men vi er ikke der ennå, sier Presthus.

Siden alt som ble sagt i saken er tatt opp, er ikke det noe tema i etterforskningen.

– Det vanskelige punktet i saker som gjelder brudd på taushetsplikt, er ofte hva som ble sagt. Her er det motsatt, sier Jan Egil Presthus.

Brudd på taushetsplikten har en øvre strafferamme på inntil tre års fengsel. (©NTB)

Hør Janne Kristiansens forsnakkelse her

Kommentarer til denne saken