Gå til sidens hovedinnhold

Har tømt hyllene for antibiotika

Mange nordmenn har pådratt seg lungebetennelse i vinter. Nå er det tomt for den mest brukte antibiotikamedisinen.

Mange nordmenn har gått med sår hals og tørr hoste i vinter etter mykoplasmainfeksjon. Den snikende lungebetennelsen har fått legene til å skrive ut antibiotika i bøtter og spann, og nå er hyllene tomme for den mest aktuelle medisinen.

Har brukt opp alt
- Salget har vært mange ganger høyere enn vanlig, og forsyningen til Norge som skulle vare til ut mars og april er nå brukt opp, forklarer Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket overfor Nettavisen.

Det er virkestoffet erytromycin som er mangelvaren, og det finnes i medisinene Ery-Max «Meda» og Abboticin «Amdipharm».

Legemiddelverket anslår at mangelen vil vare til utpå vårparten og sier legene i mellomtiden må velge en annen behandling for sine pasienter.

Kun virksomt bakteriesykdom
- Skrives det ut for mye antibiotikamedisin?

- At det nå skrives ut mye mer er nok basert på riktige diagnoser, men generelt skal leger være tilbakeholdne med å skrive ut antibiotika hvis de ikke er sikre på at det dreier seg om en bakteriesykdom. Antibiotika har ingen effekt på virussykdommer, og mange av de infeksjonssykdommene vi har nå på vinteren er virussykdommer, som også kan gi plager i luftveiene, det at vi går og surkler litt, som vi sier.

Madsen sier leger, apoteker og produsenter gjør store anstrengelser for å tak i de legemidlene man har behov for, men det tar tid å produsere legemidler, og det som leveres til ett land er basert på erfaringer fra tidligere år.

Bekymret
Madsen sier situasjonen er litt bekymringsfull med tanke på at vi står overfor en ny influensasesong der mange også vil utvikle lungebetennelse. Men det finnes noen alternativer til erytromycin.

Dette er alternativene
Ifølge ekspertene i Legemiddelverket kan virkestoffene klaritromycin, doksycyklin eller azitromycin i de fleste tilfeller erstatte erytromycin. Klaritromycin vil ofte være det beste alternativet og kan gis til barn og voksne, ifølge Madsen. Doksycyklin bør ikke gis til barn under 12 år. Azitromycin bør ikke være førstevalg på grunn av risiko for resistensutvikling.

Det er også mulig å opprive utenlandske pakninger for pasienter som er avhengige av erytromycin.

Les mer på Legemiddelverkets hjemmesider

Kommentarer til denne saken