Gå til sidens hovedinnhold

Hareide stopper ikke Märtha

Prinsesse Märtha Louise kan puste lettet ut etter at miljøvernminister Knut Arild Hareide har bestemt seg for å ikke gripe inn i den omstridte byggesaken.

- Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å gripe inn og overprøve fylkesmannens vurdering i dette tilfellet, skriver miljøvernministeren i et svar til SVs Agot Valle.

Siden også Oslo og omland friluftsråd har lagt saken død, er det nå få eller ingen hindre igjen for prinsesse Märtha Louise og ektemannen Ari Behn i den mye omtalte byggesaken.

- Har særlige behov
SV engasjerte seg i saken etter at professor Carl August Fleischer gikk ut og sa at byggetillatelsen som var gitt til prinsessen innenfor Oslomarkas grenser, var ugyldig.

Fylkesmannen har truffet et endelig vedtak i Märtha-saken, og vedtaket kan ikke påklages videre. Miljøverndepartementet kan likevel på visse vilkår omgjøre et underordnet organs vedtak.

- Fylkesmannens vedtak er begrunnet med at søkeren, prinsesse Märtha Louise, kan anses å ha særlige behov, og at utbyggingen vil ha begrensede negative virkninger på natur- og friluftsinteressene, skriver Hareide i svaret til SV.

Innskjerper for andre
Miljøvernministeren påpeker at det er helt spesielle forhold til stede i saken, og at fylkesmannens avgjørelse ikke vil få konsekvenser for behandlingen av andre saker om byggingen innenfor markagrensen.

- Jeg er opptatt av at markagrensen skal overholdes. Jeg kommer derfor til å innskjerpe overfor de berørte kommuner og fylkesmenn, skriver ministeren.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken