Kristin Lund (51) ble i statsråd fredag utnevnt til generalmajor og ny generalinspektør for Heimevernet. Lund blir dermed også Hærens første kvinnelige general, skriver Forsvaret i en pressemelding.

- Jeg er svært glad for at Forsvaret har fått sin første kvinnelige generalinspektør. Kristin Lund er en dyktig offiser med meget bred nasjonal og internasjonal bakgrunn. Heimevernet har de senere år gjennomgått en kraftig modernisering, og jeg er overbevist om at generalmajor Lund vil fortsette dette viktige arbeidet, uttaler forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Kjempeglad
Lund kommer fra stillingen som nestkommanderende i Hærens Styrker/Sjef Østerdal Garnison.

- Jeg er kjempeglad og ydmyk over å få denne jobben. Det viser at folk har tro på meg og setter pris på jobben jeg har gjort tidligere. Det er en flott tilbakemelding å få, sier brigader Lund til mil.no.

Hun vektlegger viktigheten av Heimevernet for det norske samfunnet.

- Heimevernet et det fotavtrykket som det norske folk ser av Forsvaret i store deler av landet. Derfor er det viktig å fortsette det kjempegode arbeidet som er gjort før meg. Heimevernet er viktig for det norske samfunnet og Forsvaret for øvrig, kanskje viktigere enn noensinne.

Lund sier hun i tiden som kommer vil sette seg inn i status til Heimevernet og hvilke utfordringer organisasjonen har.

Lang karriere
51-åringen startet sin karriere i Forsvaret som HV-ungdom, og har tidligere jobbet tre år i Heimevernsstaben. Hun har erfaring fra internasjonale operasjoner og har tjenestegjort i Libanon, i Gulfen, på Balkan og i Afghanistan.

Lund har også tjenestegjort 3 år i Nato i Nederland, og har vært leder for NATOs kvinnekomité.

Den aller første
Lund er likevel ikke den første kvinnelige generalen i Forsvaret.

I fjor ble nemlig Louise Kathrine Dedichen Bastviken utnevnt til Norges første kvinnelige kontreadmiral i Sjøforsvaret, da hun ble sjef for 340 ansatte og studentene ved Forsvarets skolesenter.

Dette var første gang en kvinne ble utnevnt til admiral/general i Forsvaret.